Nieuwe simulator in Antwerpse zeevaartschool

– woensdag 13 december 2023 –

Antwerp Maritime Academy
opent MISSIMLab.

Full Mission Simulatoren voor toekomstgericht maritiem onderwijs en onderzoek.

Bij de Antwerp Maritime Academy (voorheen Hogere Zeevaartschool Antwerpen) wordt op haar campus aan het Noordkasteel een nieuwe Full Mission Simulator (MISSIMLab) in gebruik genomen.

Controlekamer machine

Het MISSIMLab is een unicum in West-Europa en biedt plaats aan acht brugsimulatoren inclusief twee 360° bruggen, een volledige machinekamersimulator, een ruimte voor het simuleren van cargo handling, het gebruik van elektronische zeekaarten en de verschillende technologieën voor de communicatie tussen schepen en de wal. Het volledige lab is ingericht met realistische hardware van het Noorse Kongsberg.

hier gebeurt de aansturing van de simulator

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling * (EFRO-project 1470 MISSIM), investeert Antwerp Maritime Academy in nieuwe, geavanceerde simulatoren met flexibele software en realistische hardware.

Rowen Van Schaeren

Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van Antwerp Maritime Academy, benadrukt het belang van het MISSIMLab voor de hogeschool: “Simulatoren vormen de ruggengraat van modern maritiem onderwijs en training. Door het samenbrengen van de navigatie en machinekamer kunnen we realistische situaties aan boord inoefenen. De communicatie tussen de officieren op de brug en de engineers die instaan voor de systemen en technologie van het schip krijgt met deze nieuwe simulatoren een prominente plek in de training.

In oude klaslokalen hebben studenten de mogelijkheid om in remote met de simulator te werken.

Het MISSIMLab biedt een dynamisch platform dat kan inspelen op maritieme trends. Nieuwe technologieën als automatisatie, alternatieve brandstoffen en communicatieprotocols zullen zo een plaats krijgen.

Kapitein Pieter Maes

Het is van belang om deze simulatoren up-to-date te houden om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen binnen de maritieme sector.“, geeft Pieter Maes – coördinator van het MISSIM-project – aan. “We willen alle aspecten van operaties op zee integreren. De combinatie van verbonden simulatoren maakt het mogelijk om multidisciplinaire scenario’s te creëren. Hiermee spelen we in op de complexiteit van trainings- en onderwijsprogramma’s die ontwikkeld worden in samenwerking met de industrie. Zo kunnen we toekomstige en huidige maritieme professionals beter voorbereiden op de komende decennia. Denk bijvoorbeeld aan het bunkeren van op gas aangedreven schepen, machinekamerprocedures met oog op de decarbonisatie van maritiem transport, door AI ondersteunde officieren en taken die vanop afstand uitgevoerd gaan worden.

Eén van de simulatorhubs: met containerschip achter een ijsbreker varen…
Geert Potters een erg begeesterde wetenschapper

Antwerp Maritime Academy zal met de nieuwe simulatiehub haar activiteiten als kenniscentrum voor nautische en maritieme operaties kunnen versterken.

Geert Potters, hoofd onderzoek AMA verduidelijkt:
“In ons MISSIMlab zullen we onze activiteiten op het gebied van maritiem onderzoek aanzienlijk uitbreiden. We kunnen nu operationele processen aan boord simuleren en innovaties die bij deze processen horen empirisch onderzoeken en valideren. We blijven dit doen in nauwe samenwerking met de industrie en verschillende academische partners.

Foto’s © Georges Janssens


* MISSIM – EFRO

Scheepvaart speelt een onmisbare rol in de logistieke keten van ons dagelijkse leven. Transport over water is de slagader van wereldwijde economie. Simulatortraining is essentieel voor de opleiding van de moderne zeevarende, en ondersteunt training in verschillende aspecten van het maritieme beroep. De investering in simulatoren bij de Antwer Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool), toonaangevend op vlak van onderzoek en innovatie binnen de maritieme sector, maakt het mogelijk om complexe, real-life situaties in te oefenen.  Zeevarenden worden op die manier getraind op situaties die zij in de praktijk hopelijk nooit meemaken, maar waar ze wel klaar voor moeten zijn.

Dit project heeft een totale kostprijs van 7.990.240,00 euro. Daarvan is 3.995.120,00 euro (50%) afkomstig vanuit REACT EU / EFRO.