Lees nu het Scheldemagazine 2023

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Het splinternieuwe Scheldemagazine is verschenen.

Deze onderwerpen kun je verwachten:

  • Het evaluatierapport van 2019-2023 over de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium: een vooruitblik op de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor het beleid en beheer.
  • De T2021-rapportage: aandacht naar de vijf thema’s binnen deze rapportage over de toestand van het Schelde-estuarium. 
  • Het Beslissings Ondersteunend Systeem Kanaal Gent-Terneuzen. In een video vertellen betrokken partijen over de ontwikkeling en het belang van dit systeem.
  • Onderzoeker Lauren Wiesebron neemt je mee naar Perkpolder, waar ze onderzoek deed naar de bodemdieren. 
  • De kustbescherming in Vlaanderen en Nederland. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
  • De vier belangrijkste maatregelen van het geactualiseerde Sigmaplan. 
  • Tot slot kijken men vooruit naar 2024. Wat kunnen we volgend jaar verwachten op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid?

Blader door het Scheldemagazine 2023 via onderstaande button. Veel kijk- en leesplezier! 

Naar het Scheldemagazine