Waterwegenvignet uitgesteld, recreatieve veerdiensten tijdelijk stilgelegd

De datum waarop de nieuwe waterwegenvergunning van toepassing zal worden, zal uitgesteld worden van 1 april naar een latere (nog te bepalen) datum. Dat meldt De Vlaamse Waterweg. Spijtig genoeg komt van uitstel geen afstel.

Van zodra mogelijk, zal de waterwegbeheerder meer duiding geven over een nieuwe datum en de daarbij horende maatregelen voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen. De verkoopkantoren aan de wal zijn gesloten, maar online kan nog steeds de vergunning volstort worden.

Geen recreatieve veerdiensten

Enkele veerdiensten op het netwerk van De Vlaamse Waterweg zijn stilgelegd omdat ze uitsluitend recreatieve doeleinden hebben, of zijn op politiebevel stilgelegd. Deze zullen ten vroegste terug opstarten op 6 april, tenzij anders vermeld. De andere veren zijn nog operationeel voor uitsluitend woon-werkverkeer. Op deze veren is geen recreatief verkeer toegelaten.

Op de site van de Vlaamse Waterweg kan je raadplegen welke veerdiensten op hun netwerk wel en niet varen. Maar ook hier gelden de regels van de social distance bij het aanschuiven en op sommige veren is het aantal passagiers beperkt.

https://www.visuris.be/maatregelen#Verbod_recreatie_en_watersport