Sterke toename containervervoer op Vlaamse waterwegen

De vervoerde globale tonnage op de Vlaamse waterwegen is in de eerste jaarhelft met iets meer dan 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot bijna 36 miljoen ton. De sterke toename van het containervervoer op de Vlaamse rivieren en kanalen zet zich onverminderd voort. Dat melden eind juli  de Vlaamse waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV.

Voor de Vlaamse waterwegen was 2015 al een absoluut recordjaar op het vlak van containervervoer. Deze trend blijkt zich in de eerste jaarhelft van 2016 verder te zetten met ruim 379.000 vervoerde TEU (Twenty feet Equivalent Unit) Dat betekent een toename met ruim 35.000 TEU 10,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

”Steeds meer bedrijven doen hun voordeel met onze filevrije waterwegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Het potentieel blijft groot, want onze waterwegen hebben nog veel beschikbare capaciteit. De binnenvaart biedt steeds meer mogelijkheden om concurrentieel en betrouwbaar grote hoeveelheden te vervoeren via het water. Vlaanderen blijft dan ook investeren in de waterwegen. Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg.

Cijfers

”Op het kanalennet van nv De Scheepvaart werden de eerste zes maanden van 2016 245.966 containereenheden vervoerd, een nieuw recordcijfer. Dit is een stijging met 15,46% in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2015. In totaal werden over het Albertkanaal en de Kempense kanalen al ruim 18,9 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is bijna 8% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

“Deze positieve cijfers bewijzen de toenemende aantrekkingskracht van de binnenvaart in het kader van een vlotte mobiliteit. Onze ambitie blijft om tegen 2020 de verhoging van de bruggen en de verruiming van het vak Antwerpen-Wijnegem te voltooien waardoor het Albertkanaal nog meer mogelijkheden zal bieden voor ondernemers,” stelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart.

Op de waterwegen die Waterwegen en Zeekanaal NV beheert, werden in de eerste jaarhelft van 2016 133.519 containereenheden vervoerd, een lichte stijging van 1,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale vervoerde tonnage bleef met 16,76 miljoen ton ongeveer op peil.

“We gaan onverminderd door met het opwaarderen van de waterwegen in ons ambtsgebied en het verbeteren van onze service aan de binnenvaartsector en de verladers”, aldus gedelegeerd bestuurder ir. Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal NV.  “Met de steun van Europa maken we werk van de Seine-Scheldeverbinding met o.a. de opwaardering van de Leie voor schepen tot 4500 ton en het opwaarderen van de Dender tot Aalst voor schepen tot 1350 ton.”