Overstromingsmaatregelen maken jachthaven Zeebrugge veiliger en groener.

-06/10/2023-

Afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Stad Brugge zijn gestart met verschillende werkzaamheden in en rond de jachthaven van Zeebrugge. Deze ingrepen moeten de kustgemeente en het hinterland beter beschermen tegen zware stormvloeden en maken tegelijk de omgeving rond de jachthaven mooier en groener. Tegen de zomer van 2025 moeten de werkzaamheden voltooid zijn.

Het agentschap MDK voert met het Masterplan Kustveiligheid al meer dan tien jaar een reeks maatregelen uit om onze kustlijn tot minstens 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden. Hierbij gaat MDK uit van het principe ‘zacht waar het kan (met natuurlijke ingrepen zoals strandsuppleties, het creëren van nieuwe duinen,…), hard waar het moet (met nieuwe constructies zoals stormmuren, dijken, keringen,…)’.. De werkzaamheden in en rond de jachthaven van Zeebrugge kaderen binnen dat Masterplan Kustveiligheid. De ingrepen moeten de kustveiligheid er garanderen tot minstens 2070.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “Stormvloeden zijn één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio. Vooral onze kusthavens blijven heel kwetsbaar bij zwaar stormweer en overstromingen. Daarom moeten we blijven investeren in een betere beveiliging van de havens en van het achterland. Met deze werken in Zeebrugge maken we bovendien de omgeving van de jachthaven nog een stuk aangenamer”.

Grote borden rond de Jachthaven stellen de werken voor

Fasegewijs voor minder hinder

Om Zeebrugge beter te beschermen tegen overstromingen realiseert afdeling Kust een dijkmuur, stormmuur en mobiele keringen rond de jachthaven en wordt een stuk glooiing in de Werfkaai en een stuk kaaimuur in het Tijdok vernieuwd. In het Tijdok vinden daarnaast afbraak- en baggerwerkzaamheden plaats om het dok te verdiepen. MDK creëert ook nieuwe ligplaatsen in de jachthaven.

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK: “We willen de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Daarom gebeuren de werken in verschillende fases. Tijdens de zomermaanden van 2024 zal er niet gewerkt worden om zo het toeristisch seizoen te vrijwaren”.

In een eerste fase vindt de verdieping van het Tijdok, de overstromingsmaatregelen in de Rederskaai en het vernieuwen van de steigers in het Albertdok plaats. Vanaf september 2024 worden de overstromingsmaatregelen in de Werfkaai, Tijdokstraat en Vismijnstraat uitgevoerd en worden de steigers in het Tijdok vernieuwd.

vlnr Schepen Mercedes Van Volcem, Peter Van Besien (directeur team Infrastructuur Kust, Burgemeester Dirk De fauw, Nathalie Balcaen (Administrateur-generaal MDK)

Groen Lint 

Naast het beschermen tegen zware overstromingen uit zee, het vernieuwen van de basisinfrastructuur van de jachthaven en het creëren van nieuwe ligplaatsen, zijn de werkzaamheden ook een opportuniteit om van de omgeving een mooiere en groene plek te maken.

In de Tijdokstraat komen aan de landzijde bomen, heesters, grassen en bloemen. Deze grote groenzone zal voor een aangename afwisseling zorgen in het havengebied. In de Vismijnstraat worden bestaande bomen behouden waar het kan en ook nieuwe bomen aangeplant.

Een deel van de Jachthaven is al ontruimd en en nieuwe steigers worden aangelegd

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem:“Het Brugs stadsaandeel is er vooral gekomen omdat we een upgrade van de omgeving wilden hebben. Dat vertaalt zich in een verandering van betonstraatstenen naar granieten stenen, haagstructuren om het beton weg te stoppen, en vaste plantenzones waar er verharding was voorzien. Ook de esthetische uitwerking van de eigenlijke zeewering is meer dan alleen maar een muur. Er komen zittrappen, hellingen, enzovoort. Ook voorzien we zitelementen in de vorm van boeien als referentie naar de zee.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Door deze ingrepen zal er rond de jachthaven een groen lint ontstaan. De jachthaven zal dus niet enkel beter beschermd zijn tegen zware stormvloeden, het wordt ook een mooie leefomgeving en aangename plek om te vertoeven”.

De werkzaamheden zullen – zonder onvoorziene omstandigheden – voltooid zijn tegen de zomer van 2025. De kostprijs bedraagt ongeveer 20 miljoen euro (inclusief BTW).

De oude Vismijn zal in fases worden afgebroken en krijgt een nieuwe bestemming.

foto’s © Georges Janssens