Schaar van Valkenisse terug te bevaren…

-02-05-2023- BASS 40/2023 – Westerschelde –

Uitsluitend voor de recreatievaart.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er op dinsdag 2 mei 2023 vaarwegmarkering uitgelegd wordt in de Schaar van Valkenisse, waarna deze vaargeul gedurende het watersportseizoen 2023 open gesteld wordt voor de recreatievaart.

In het hoofdvaarwater wordt de rode stompe spar 56A weggenomen en de gele stompe spar met kruis F56A met kruistopteken vervangen door een gewone gele stompe spar 56A op 51° 22,324 N – 004° 6,008 E.

Een West Kardinale spar Valkenisse wordt uitgelegt op 51°22,387 N – 004°5,690 E.

Verder worden er in het Schaar drie midwater boeien uitgelegd:
-Rood-witte bolvormige boei met licht – REC A Iso 8s – 51° 23,170 N – 004° 5,407 E
-Rood-witte bolvormige spar – REC B topteken rode bol – 51° 22,863 N – 004° 5,403 E
-Rood-witte bolvormige spar – REC C topteken rode bol – 51° 22,569 N – 004° 5,469 E

De ontstane vaargeul wordt, vanaf uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden, alleen opengesteld voor de op- en afvarende recreatievaart. Gebruik van deze vaargeul door zee- en binnenvaart is niet toegestaan.

Het betreft hier midwatertonnen met aan weerszijden een vaarwaterdiepte van ongeveer 100 meter weerszijden de tonnen; dus een totale breedte van 200 meter. Alleen de REC A boei is een lichtboei. Doorvaart bij nacht of slechte zichtbaarheid is dus niet aan te raden. Varen aan de hand van plotters mits gebruikt van steeds bijgewerkte kaarten.

Naar verwachting, en mits de morfologie het toelaat, zal deze vaargeul gedurende het watersportseizoen 2023 geopend zijn voor de recreatievaart. Opname c.q. wijzigingen in de vaarwegmarkering en het toelatingsbeleid worden via BASS gecommuniceerd.