Geen draagvlak voor Belgische botenbeurs!

Als tijdens de eerder deze maand gehouden Staten Generaal van  beroeporganisatie NautiV één zaak  duidelijk werd dan is dat er voor een boatshow op Belgisch niveau niet langer een draagvlak bestaat. De deelnemers waren het eens, unaniem, maar wel om verschillende redenen. Voor de enen weegt de kost van een deelname aan een nationale beurs niet op tegen de mogelijke opbrengst.

Anderen omarmen de digitale marketing en stellen al hun hoop op een sterke online aanwezigheid. Weer anderen zoeken aansluiting bij de internationale beurzen in onze buurlanden om hun merk  in optimale omstandigheden te vertegenwoordigen, als onderdeel van de stand van het internationale bootmerk dat ze vertegenwoordigen.

Daarbij dient opgemerkt dat ons land steevast onderdeel is van een Benelux-vertegenwoordiging. En ‘Benelux’ wordt in de ogen van internationale merken (en Nederlandse dealers) steeds gezien als ‘Holland first’.

Op Belgisch niveau zijn de organisaties die een merk op Beneluxniveau vertegenwoordigen zo goed als onbestaande. Dat heeft uiteraard alles te maken met het marktpotentieel. In Nederland is de pleziervaart op zowel sociaal als economisch vlak een veelvoud van wat er in België omgaat in deze sector.

‘Laat duizend bloemen bloeien…’

Is het wegvallen van een Belgische beurs een aderlating voor de watersportsector, gaat die langzaam doodbloeden? Neen, integendeel er ontstaan veel mogelijkheden op lokaal vlak. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen complementaire partners duiken her en der op.

Lokale initiatieven brengen de watersport dichter bij de mensen. Inzetten op ‘nabijheid’ heeft een dubbel voordeel, de organisatiekost kan in de hand gehouden worden en de drempel om oude en nieuwe klanten te ontmoeten is zo goed als onbestaande. Alleen is het uitkijken dat sommige initiatiefnemers niet al te opvallend anderen voor hun kar spannen om voor een prijsje het eigen marktaandeel uit te breiden. Elke gezonde samenwerking vraagt om een aanvullend evenwicht. ‘Laat duizend bloemen bloeien…’ een Chinees gezegde, kan hier voor een nieuwe lente kan zorgen.

Leo Van Dorsselaer

Foto: Vouwbootproducent Onak, Antwerpen op boot Düsseldorf, januari 2023.