Vanaf maandag 22/08 pleziervaart niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart

Wie de komende dagen zijn thuishaven wil bereiken, kan mogelijk van een kale kermis thuiskomen. Vanaf maandag 22 augustus 2022 is pleziervaart niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. Dat meldt de Vlaamse Waterweg  in het kader van de waterbesparende maatregelen genomen door de  Droogtecommissie.

Ten gevolge van het droge voorjaar (maart en april) en de droge en warme zomer zijn de afvoeren  van de Vlaamse waterwegen zeer laag.  De neerslag van de voorbije dagen en de komende dagen zal daarenboven niet zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden.  

Om zo goed mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden werden op de Vlaamse waterwegen reeds een aantal operationele maatregelen ingevoerd, zoals het terugpompen van schutwater, beperken of verbieden van watercaptaties, invoeren van zuinig schutten,…  Gezien de huidige situatie zijn deze maatregelen onvoldoende.

In dergelijke periodes van watertekorten komt een Droogtecommissie in actie, die instaat voor het overleg en de afstemming betreffende noodzakelijke waterbesparende maatregelen, zodat de resterende watervoorraden zo goed mogelijk benut worden.  Het invoeren van deze maatregelen gebeurt op basis van het “reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”, dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld. Het reactief afwegingskader is een ondersteunend systeem voor waterbesparing en prioritair watergebruik in aanloop naar of tijdens periodes van waterschaarste.

Gezien de huidige droogtesituatie heeft de Droogtecommissie in zijn overleg van 18/08/2022 een oproep gedaan aan alle sectoren, overheden en burgers om hun waterverbruik maximaal terug te dringen. De Droogtecommissie heeft eveneens een aantal concrete maatregelen genomen om zo goed mogelijk met de resterende waterhoeveelheden om te gaan.  

Specifiek voor wat betreft de pleziervaart werd beslist dat deze enkel nog samen met de beroepsvaart zal geschut worden. Dit betekent concreet dat de pleziervaart niet meer mogelijk is op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. 

Deze maatregel gaat in vanaf maandag 22/08/2022 en loopt zolang dit noodzakelijk is.  Tot 21/08/2022 worden pleziervaartuigen nog steeds geschut, onder de geldende maatregelen betreffende zuinig schutten, zodat iedereen de kans heeft om, indien gewenst, zijn thuisjachthaven te bereiken.

De onderstaande tabel geeft via kleurcode een concreet overzicht van de impact van deze maatregel.

  • Groen : pleziervaartuigen kunnen samen met de beroepsvaart geschut worden
  • Oranje : pleziervaartuigen kunnen in principe samen met de beroepsvaart geschut worden, maar gezien de beperkte afmetingen van de sluizen en/of de beperkte beroepsvaartintensiteit, is de kans op lange wachttijden reëel.
  • Rood : pleziervaartuigen kunnen niet meer geschut worden, gezien er geen beroepsvaart aanwezig is.
GROENORANJEROOD
Albertkanaal Zeekanaal Brussel-Schelde Netekanaal Bovenschelde Leie Kanaal Gent – Oostende Verbindingssluis Boudewijnkanaal Ringvaart Kanaal Bossuit – kortrijk (behalve sluis 9-10-11) Kanaal Roeselare – Leie Dender (afwaarts sluis Aalst)Kanaal Bocholt-Herentals Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Zuid-Willemsvaart Kanaal Briegden-Neerharen Dijle Kanaal Plassendale-Nieuwpoort IJzer Dender (sluis Aalst) Kanaal Leuven-Dijle Kanaal naar CharleroiGravensluis (kanaal Plassendale-Nieuwpoort) Kanaal Bossuit – kortrijk (sluis 9-10-11) Dender (opwaarts sluis Aalst) Kanaal Nieuwpoort – Duinkerke Lokanaal Kanaal Ieper-IJzer Sluis Schipdonk (afleidingskanaal Leie) Verbinding Ringvaart naar kanaal Gent-Terneuzen via Gent (Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Tolhuissluis)

De Droogtecommissie begrijpt dat deze maatregel een tijdelijke beperking inhoudt van de recreatieve mogelijkheden van de Vlaamse waterwegen.  Evenwel wordt van iedereen in deze zeer droge periode een inspanning en solidariteit gevraagd. De Droogtecommissie dankt u voor uw medewerking en begrip.