Wat u ‘verplicht’ en ‘aanbevolen’ aan boord moet hebben in 2021

Vanaf 1 december 2020 is een nieuwe lijst van toepassing met de uitrusting die u zeker aan boord moet hebben.
Het gaat om “verplichte” en “aanbevolen” uitrusting. Bij een overtreding (bijv. het niet aan boord hebben van reddingsvesten) kunnen boetes uitgeschreven worden.

In niet minder dan 7 bijlage worden de verplichte en aanbevolen uitrusting aangekruist, afhankelijk van het vaartuig en het vaargebied.

De Belgische wateren, de EEZ (de Belgische Exclusieve Economische Zone ) en de vreemde wateren worden voor de toepassing van het besluit onderverdeeld in de volgende zones:

Zone 1 – alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden‐Zeeschelde

Zone 2 – de Beneden‐Zeeschelde

Zone 3 – de havens van de kust

Zone 4 – de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl

Zone 5 – de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl

Zone 6 – de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

Zone 7 – de zone voorbij 200 zeemijl

Bijlage:

Uitrusting voor jachten (motor- en zeilboten)

Uitrusting voor sportkieljachten

Uitrusting voor kleinzeilerij

Uitrusting voor waterscooters

Uitrusting voor brandingssporten

Uitrusting voor kleine reddingsvaartuigen

Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting

Meer info: mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart

Hier kan u rechtstreeks de uitrustingslijst downloaden zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.