Doorvaart energieparken op zee verboden…

De doorvaart van energieparken op zee is verboden, u mag er wel langsheen als u op minimum 500 meter van de buitenkant van de windparken blijft.

Op 27/02/2020 werd een nieuw KB over veiligheidsafstanden rond energieparken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De veiligheidsafstand voor energieparken wordt namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en alle andere vaste constructies op zee.

Dit betekent dat naast de veiligheidsafstand van 500 meter rond windmolens, er nu ook een veiligheidsafstand van 75 meter geldt rond radartorens, masten en meetpalen.

De Scheepvaartpolitie SPN KUST publiceerde recent een folder waarin deze beslissing wordt toegelicht.

Doorvaart in de windmolenparken in de Belgische Noordzee is niet toegestaan, ook niet met kleine recreatieve vaartuigen:

– vissersboten

– motorboten

– zeilboten

– …

Mag ik met mijn zeilboot door de windparken varen?

Als u op MINIMUM 500 M VAN DE BUITENKANT van de windparken blijft, mag u langsheen de

windparken varen. Even indrukwekkend en 100 % veilig!

 

 

Duiken in de windparken, mag dat?

Neen! Duiken en kitesurfen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Alleen wetenschappelijke en technische onderhoudsduikers mogen, na het bekomen van een speciale vergunning, in de windmolenparken duiken.

 

 

Vissen in de windparken, mag dat?

Neen! Er geldt een algeheel visverbod in de windmolenparken. Het is in de windparken niet toegestaan om contact met de bodem te maken. Bijvoorbeeld om voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.

Bij het vissen in de windmolenparken kunnen met name de elektriciteitskabels beschadigd worden, waardoor de windmolens voor onbepaalde duur stilgelegd zouden moeten worden. Dit heeft hoge kosten tot gevolg!

 

Waarom niet ?

Omdat de zone van de windmolenparken eigenlijk één grote elektriciteitscentrale is. U gaat toch ook niet in een elektriciteitscentrale mountainbiken? Varen in de windparken houdt te grote  veiligheidsrisico’s in voor uzelf en voor uw boot. Er is altijd een risico op aanvaringen!

Als u in moeilijkheden komt en bvb een noodstop moet maken, kan uw anker de  hoogspanningskabels van 220.000 volt die op de zeebodem tussen de windmolens liggen beschadigen, waardoor de elektriciteitsproductie moet stilgelegd worden. Dat kan u snel enkele miljoenen euro schadevergoeding kosten!


Wat niet weet, niet deert

De windparken zijn uitgerust met nautische apparatuur zoals radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig.

Alle regels, veiligheidsvoorschriften en tips zijn te vinden op de website van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

www.agentschapmdk.be/MRCC.htm

mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/navigatie

Overtredingen van deze veiligheidszone kan leiden tot administratieve vervolging waarbij de boete voor een zware en langdurige inbreuk kan oplopen tot 10.000 euro en meer.

www.belgianoffshoreplatform.be