Toiletwater zelf zuiveren aan boord mag

In Nederland mogen bootbezitters niet zomaar  toiletwater overboord pompen. Dat werd in 2009 vastgelegd in het ‘Besluit Lozen Buiten Inrichtingen’. Vuilwatertanks en droogkorrels waren tot nu toe de alternatieven. Daar komen nu zuiveringssystemen bij. Mooie regeling, alleen zijn er momenteel nog weinig passende zuiveringssystemen verkrijgbaar.

Blijkbaar heeft het  ruim 10 jaar intensief lobbywerk gevraagd  van HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport – voor het watersporterswerd  toegestaan om toiletwater zelf te zuiveren aan boord van hun pleziervaartuig. Hiervoor hebben watersporters een zuiveringssysteem aan boord nodig. Dat biedt voordelen in vergelijking tot bijvoorbeeld het inbouwen van een vuilwatertank. Een vuilwatertank is relatief duur en kan stankoverlast geven. Een zuiveringsinstallatie is eenvoudiger in aanschaf en geeft geen stankoverlast. Er wordt immers geen toiletwater opgeslagen aan boord.

Plasjes in de plas

De nieuwe regeling staat toe dat urine ongezuiverd kan worden geloosd. In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 ingaat, komt een regeling voor het verzegelen van afsluiters voor boordtoiletten en vuilwatertanks. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de watersportpartijen waaronder Watersportverbond en HISWA Vereniging.

Er is echter een klein probleempje… Op dit moment zijn er nog weinig passende zuiveringssystemen op de markt. Hopelijk wel voor de afsluiters en vuilwatertanks verzegeld worden.

Foto: Pleziervaart mag geen toiletwater overboord pompen… (c) Paul Bolsius.