Nederlandse jachtmakelaars slaan handen ineen

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS) en de jachtmakelaars die zijn aangelsoten bij HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport – gaan intensief met elkaar samenwerken. De samenwerking heeft als doel de krachten te bundelen, de jachtmakelaarsbranche verder te professionaliseren en gezamenlijk de markt te bewerken.

 NBMS-voorzitter Harald Falkeisen: “We zien dat de markt vraagt om professionele jachtmakelaars. Kopers en verkopers zijn gebaat bij een goede en professionele begeleiding van de aan- of verkoop van een jacht. Kennis van zaken is daarbij essentieel, net zoals goede voorwaarden, contracten én marktbereik. Door intensief samen te werken zijn we in staat kennis uit te wisselen en deze op niveau te houden. HISWA is daarbij een logische partner en een herkenbare naam in de watersportsector. Al jaren werken we op onderdelen nauw met elkaar samen maar nu is de tijd gekomen dat we de samenwerking intensiveren.”

Marcel Borgmann, voorzitter van de bedrijfsgroep HISWA-makelaars: “We zijn al enige tijd met elkaar in gesprek en het is fantastisch dat we nu de samenwerking structureel vormgeven. Dat is van groot belang voor de toekomst van de beroepsgroep en komt de consument uiteindelijk ten goede.”

Foto: Paul Bolsius