Reddingsvest op de bus?

Wind & Watersport Vlaanderen lanceert in 2019 een veiligheidscampagne waarbij de  sensibiliseren van het dragen van een reddingsvest als eerste prioriteit naar voor wordt geschoven. Zo te zien is deze boodschap super belangrijk , ook wanneer je de bus neemt.

Hopelijk wordt er geen geld verspild aan dure abribus campagnes, zoals de foto laat uitschijnen. Budgetten kunnen beter in gerichte campagnes, met de focus op de beoogde doelgroep geïnvesteerd worden. Gelukkig is de affichage maar een onderdeel van de campagne.

Wat wil de unisportfederatie WWSV met deze veiligheidscampagne bereiken? Bedoeling is  de skippers te sensibiliseren en te motiveren om als ‘goed zeemanschap’ de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar crew. Ook bij  clubs is veiligheid een belangrijk gegeven.  Vanuit deze context rolt WWSV voor 2019 een grootschalige veiligheidscampagne uit.

 

Veiligheidsdagen

 Man overboord – gebruik van een reddingsvlot – vuurpijlen  afschieten – brand aan boord.  Zaken die in theorie gekend zijn – of die wel eens gezien zijn in films, maar wie heeft ze al in de praktijk toegepast?

 In mei organiseerde WWSV veiligheidsdagen in de Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge en de Royal North Sea Yacht Club Oostende samen met een veiligheidsdag te Nieuwpoort en begin juni volgen nog extra dagen aan onze kust.  Onder begeleiding van een professional worden verschillende zaken gedemonstreerd en uitgetest.

-demonstratie afschieten vuurpijlen op zee

 -demonstratie reddingsvlot

 -reddingsvest mechanisme

 -vuur blussen aan boord

Affichecampagne

 In de affichecampagne selecteert WWSV enkele topics om in de kijker te plaatsen.

 Als eerste topic behandelt de watersportfederatie het dragen van een reddingsvest, met als slagzin “Hou je crew boven water”.

 Goede zwemmer? Geen garantie! ‘’2 op 3 drenkelingen zijn goede zwemmers.’’

Accidenten zijn onvermijdelijk en kunnen de beste zwemmers overkomen. Veel zwemervaring is dus geen garantie voor een soepele boottocht.

 Welke voordelen brengt een reddingsvest met zich mee?                                                                                                    

Hoofd boven water

Een plotse confrontatie met koud water veroorzaakt vaak een ‘cold shock’ dit zorgt voor hyperventilatie en desoriëntatie waardoor een persoon niet meer in staat is om te zwemmen. Bij bewusteloosheid zal een reddingsvest een drenkeling kantelen en zo het hoofd boven water houden.

Minder risico op onderkoeling

Iemand die geen reddingsvest aanheeft moet zwemmen om zichzelf boven water te houden. Dit zorgt voor energieverlies, en hoe minder energie hoe sneller een persoon onderkoelt.

Zichtbaarheid

‘’Wie men niet kan vinden, kan men ook niet redden!’’

Een reddingsvest zorgt ervoor dat drenkelingen vanop een afstand zichtbaar zijn en er zo snel actie ondernomen kan worden. In zo’n situaties is tijd van cruciaal belang en kan een reddingsvest kostbare minuten winnen.

Maat en gewicht

Een reddingsvest moet de juiste maat hebben en goed passen. Dit zorgt voor een optimale werking.

Er moet rekening gehouden worden met het drijfvermogen. Een zeiler met zware waterdichte zeilkledij doet best een reddingsvest met een drijfvermogen van 275N aan.

Meer informatie op: wwsv.be/veiligheid