Vriendenclubje Hallberg-Rassy zeilers

Begin van de zomer 2017 werd, bij de door Benelux importeur Nova Yachting georganiseerde Hallberg-Rassy Tour 2017 op de Grevelingen, het idee geboren om een vereniging van Hallberg-Rassy zeilers op te richten. Een tiental zeilers voegden de daad bij het woord en hebben afgelopen herfst gepeild of er voldoende belangstelling zou zijn. Binnen enkele weken hadden zich ruim 150 Hallberg-Rassy eigenaren vanuit allerlei delen van Nederland, Belgie en Duitsland enthousiast gemeld. Het vriendenclubje werd meteen een heuse club.

De “Hallberg-Rassy Connectie”, zoals de nieuwe vereniging heet, is begin december opgericht.

De nieuwe vereniging vormt en biedt een netwerk van gelijkgestemden, waar enthousiasme en trots voor de Zweedse schepen de boventoon voert. Waar technische kennis, mooie bestemmingen en tal van andere nautische zaken worden gedeeld. En waar het Hallberg-Rassy gevoel tijdens een zomer- en winterevenement wordt onderstreept.

Winterevent 2018

Op zondagmiddag 14 januari 2018 vindt het eerste winterevenement van de Hallberg-Rassy Connectie op de sociëteit van de KR&ZV De Maas in Rotterdam plaats.
Tijdens deze bijeenkomst zal een onderlinge kennismaking in de vorm van een speeddate plaatsvinden en zullen de plannen binnen de nieuwe vereniging worden besproken. Inmiddels hebben zich hiervoor 125 Hallberg-Rassy zeilers gemeld.
Ter afronding van de middag zullen er enkele Hallberg-Rassy eigenaren een impressie geven van de door hen gemaakte langere reizen en hun persoonlijke ervaringen delen.

Voor meer informatie zie: www.hallbergrassyconnectie.com