Schonere  diesel wint terrein

Aan de drijvende watersportwinkel Jos Boone in Middelburg werden drie van de vijf brandstofpompen voorzien van Shell GTL Fuel.  Dat is een ‘schone’ dieselbrandstof die gemaakt is van aardgas. Via een ingewikkeld proces wordt dat aardgas omgezet in een synthetische diesel die  zonder aanpassingen direct in elke dieselmotor gebruikt worden. Voordel van deze brandstof is dat de uitstoot van blauwe rook bij de start beperkt wordt en dat de geurhinder minimaal is.

Naast de sterke reductie van NOx en fijn stof heeft GTL nog gunstige eigenschappen. Het product is biologisch afbreekbaar, het heeft een CFPP (Cold Filter Plugging Point) van -20°C. Tevens heeft het een Cetaangetal van 70, wat betekent dat de ontbrandingssnelheid van de brandstof bijna twee keer zo snel is als bij gewone diesel.
Door deze schone verbranding wordt de smeerolie minder belast met roetdeeltjes wat een gunstig effect heeft op eventuele vervuiling van de motor. Daarnaast vermindert het geluid van de motor met 4 dB.

De prijs van GTL diesel is slechts € 0,15  duurder per liter dan gewone diesel, wat wil zeggen dag een tankbeurt van 70 liter ongeveer € 10  meer kost.

GTL diesel is blijkbaar nog niet verkrijgbaar in België, wel in Nederland en daar zijn de klantenreacties heel positief. Heel wat rondvaartboten zweren bij deze schone diesel omdat de passagiers, ongeacht de windrichtng, geen last hebben van de geur van de uitlaatgassen.
Bij een passage in Middelburg is een stop bij Jos Boone misschien een gelegenheid om  de schone diesel eens uit te proberen, want deze Shell GTL Fuel  is een zogenaamde ‘drop in fuel’, dat wil zeggen dat het gemengd kan worden met gewone diesel.

Bron: inshore-yachtweb.be