Tentoonstelling “The Ultimate Sailor: under Construction”

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam loopt nog tot 29 september 2016  de foto-expositie “The Ultimate Sailor: under Construction”. In deze tentoonstelling tonen vier fotografen, Koen Hauser, Jan Hoek, Marie-Jose Jongerius en Aisha Zeijpveld, hun visie op de zeeman anno nu. Resultaat zijn drie uiteenlopende fotoseries en een video-installatie die de kijker inspireren na te denken over beeldvorming en identiteit.

Het stereotiepe en soms karikaturale beeld dat we kennen van de zeeman komt sinds eeuwen tot uitdrukking in onder andere verhalen, toneelstukken, prenten en schilderijen. In Het Scheepvaartmuseum zijn veel collectiestukken te vinden die dit beeld illustreren, terwijl het beroep en de rol van de zeeman inmiddels danig is gewijzigd.
Dit inspireerde het museum het beeld van de zeemens opnieuw onder de loep te nemen door de vier fotografen daarop te laten reflecteren. Subthema’s als piraterij, migratie, genderneutraliteit en technologisering komen in het getoonde werk aan bod. Gedurende de tentoonstelling vinden interessante rondleidingen en workshops plaats in het museum, die de onderliggende subthema’s verder uitdiepen.

Voor een actueel aanbod en overzicht, kijk in de agenda van het Scheepvaartmuseum Amsterdam.

Foto: Aisha Zeijpveld, uit de serie Meisje Loos