Oplossingen voor “Skippers Working Without Borders” in de maak

Tijdens de conferentie ” Skippers Working Without Borders” georganiseerd door European Boating Industry en de TCC-SCV Project team in Brussel op 16 juni werd het probleem van de beperkte werkmogelijkheden van professionele schippers aan boord van kleine commerciële schepen – small commercial vessels (SCV) – in Europa besproken.

,,Het gebrek aan erkenning van beroepskwalificaties in heel Europa voor schippers die werken op kleine commerciële schepen (SCV) moet aangepakt worden op EU-niveau”, aldus European Boating Industry voorzitter Piero Formenti.

Door een gebrek aan cijfers in alle lidstaten van de EU, is de chartervloot moeilijk te kwantificeren, maar toch wordt ze geschat op ongeveer 60.000 boten tot 24 meter in lengte met ongeveer 50 tot 75.000 professionele schippers permanent of deeltijds actief in heel Europa. De kleine commerciële schip charter activiteit zou een omzet van 6 miljard euro per jaar genereren.

Toch zijn er geen gemeenschappelijke regels in heel Europa voor de opleiding en certificering van professionele schippers en kapiteins. Integendeel, de regulerende landschap is erg versnipperd met regels alleen op nationaal niveau. Een van de gevolgen is dat de beroepskwalificaties van de ene lidstaat niet door een ander worden herkend, waardoor problemen met de werving, arbeidsmobiliteit en het gebrek aan normen voor de beroepsgroep.

Deze kwesties werden geïllustreerd door Josie Tucci, General Manager van The Moorings (TUI Marine Group). Volgens haar blijft de taak van de charterschipper niet beperkt tot louter navigatie, maar is er een duidelijke trend om de schipper ook te zien als “een vakantie animator” die essentieel is voor de algehele vakantie-ervaring van de passagiers. Het bedrijf heeft meer dan 30 miljoen klanten wereldwijd en stelt momenteel zo’n 200 schippers per jaar te werk.

Overeenkomsten groter dan verschillen

TCC-SCV Projectleider Silja Teege (van charter & zee schoolgebouw Sea Teach) presenteerde de 2 belangrijkste resultaten van de TCC-SCV initiatief: de Online Vergelijking Tool en de Common Core Curriculum. Uit de vergelijking van de Online Tool voor bleek dat nu 80 tot 90% van de geanalyseerde 7 kwalificaties reeds zeer vergelijkbaar zijn. De overeenkomsten zijn dus veel groter dan de verschillen. Deze tool brengt de broodnodige transparantie en details over de inhoud van elke kwalificatie, waardoor het gemakkelijk is om te bepalen waar een aanvullende opleiding of competenties nodig zou zijn bij het werken onder de vlag van een andere lidstaat.

Een rondetafel met vertegenwoordigers van de EU benadrukte de voordelen van de EU-aanpak. Konstantions Tomaras, adjunct-hoofd van een eenheid bij de Europese Commissie, belast met het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren, herinnerde er aan dat bepaalde EU-regels reeds zijn getroffen om de werkmobiliteit te garanderen. Maar zoals Tomaras vaststelde zijn de lidstaten en overheden vaak zelf niet eens bewust van de maatregelen en procedures die gelden om de werkmobiliteit mogelijk te maken. Het was duidelijk dat er meer sensibilisering nodig is van de nationale autoriteiten en het bedrijfsleven om de bewustwording over de bestaande regels te verhogen.

Foto: Het bestuurscomité van de  European Boating Industry bevestigde Ms Sandrine Devos als nieuwe Secretaris Generaal van de vereniging in opvolging Mirna Cieniewicz die sinds de oprichting in 2009 de Europese bootindustrie een stem gaf in Europa.