Eerste resultaten najaarsbeurzen: voorzichtige heropleving

De resultaten van de eerste najaarsbeurzen in Europa zijn bemoedigend. Er is sprake van een lichte heropleving, de verkoop van nieuwe boten trekt weer aan.

Zoals gewoonlijk publiceren de beursorganisatoren na afloop een rapport waarin de commerciële resultaten worden toegelicht. In het verleden waren dat steevast jubelberichten. Het leek er wel op dat hoe slechter het er in de botenbranche aan toeging, hoe triomfantelijker de slotberichten klonken. Maar dat is gelukkig verleden tijd. Vandaag is de toon gematigd, in lijn met de heropleving.

Na vier jaar daling op rij, blijft  de markt van nieuwe boten in Frankrijk voor het eerst stabiel, meer zelfs, er tekent zich een lichte groei af van 0 tot 2 %.
De tweedehandsmarkt, zeil- en motorboten samen genomen, vertoont een heropleving van 5 % in 2015, zo’n 65.000 boeten zijn van eigenaar veranderd. In Frankrijk is ook de activiteit in de zeilscholen, afhankelijk van de regio, met 5 à 10 % toegenomen.

De Europese indicatoren stellen voor 2016 eveneens een verbetering in het vooruitzicht. Dat wist de Franse ‘Fédération des Industries du Nautisme’ die er verder op wijst dat voor het eerst sinds 2008-2009 de Europese markt een herstel vertoont met een gemiddelde groei van 3 à 5 %. Deze groei wordt getrokken door Engeland, Scandinavië, Spanje en Italië.

Aan het slot van de 32ste Hiswa te Water was de stemming eveneens positief, ondanks het slechte weer. Prachtige Hollandse luchten, pittige buien en een flinke portie wind zorgden voor een stoer decor. Amsterdam trok daardoor wel wat minder bezoekers. Maar de geïnteresseerden lieten zich niet afschrikken door regen en buien en de meeste exposanten hebben goed zaken kunnen doen. Een goed slotweekend met bijna 8.000 bezoekers bracht het totaal op 20.093 bezoekers.

“Another successful show” wisten de organisatoren van het 38ste Cannes Yachting Festival na afloop te melden. Een stabiel aantal bezoekers, zo’n 50.000, waarvan bijna de helft uit het buitenland.  Er werden niet minder dan 85 nieuwe zeil- en motorboten tussen de 4 en 46 meter voorgesteld. Bij de internationale werven mag de vernieuwing voorzichtig aangepakt worden, maar stilgevallen is de innovatie zeker niet. Elegantie en ecologisch varen zijn belangrijke tendensen.

Interboot in Friedrichshafen steekt het enthousiasme niet onder stoelen of banken. Een lichte stijging van de bezoekers tot 90.000 en een internationaal aanbod van 475 exposanten uit 18 landen noteerde de organisatoren. Net als in Cannes zijn het vooral de testvaarten die de kopers over de streep trekken. Interboot signaleert als enige getuigenissen van exposanten die concrete, weliswaar bescheiden, verkoopcijfers voorleggen. Zoals altijd moet de na-beurs periode het succes bestendigen.

Met de vaststelling van een Nederlandse commentator dat er veel boten te koop staan en dat het dus goed gaat met de sector, kom je niet ver.  Het herstel van de Europese economie zorgt voor wat ademruimte voor de bedrijven, maar de uitdagingen – van vluchtelingen over milieuschandalen tot moeizame handelsakkoorden –  waar het oude continent mee geconfronteerd wordt, maken dat voorzichtigheid geboden blijft.

Foto: Hiswa te Water, Amsterdam