Bloso wordt Sport Vlaanderen

Bloso wordt ‘Sport Vlaanderen’ vanaf 1 januari 2016. De artificiële scheiding die nu bestaat tussen beleidsvoorbereidend werk (in handen van de afdeling sport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en beleidsuitvoerend werk (Bloso) wordt volledig opgeheven.

Het sportagentschap kreeg in 2014 nieuwe leidinggevenden en samen met het kabinet van de minister van Sport werd er een nieuwe visie ontwikkeld op wat een sportagentschap in de 21e eeuw moet zijn. Vanaf 1 januari krijgt het sportagentschap daarbovenop ruimere bevoegdheden, waardoor het voor het eerst in zijn geschiedenis de one-stop-shop wordt voor alles wat sport betreft binnen de Vlaamse overheid.

Hoe een sportagentschap er kan in slagen tijd te creëren voor de burgers is niet alleen onduidelijk, maar getuigt van een misplaatst inschatten van de eigen mogelijkheden.

Voor het grootste deel echter heeft de vernieuwing externe gevolgen. Omdat het hele sportbeleid van minister Philippe Muyters gericht is op grotere transparantie en klantvriendelijkheid. De versnippering wordt niet alleen op regionaal vlak ongedaan gemaakt, er wordt een einde aan gemaakt op alle niveaus.

Zal Sport Vlaanderen nu zichtbaarder zijn voor de Vlamingen dan Bloso was. Met een nieuwe sensibiliseringscampagne in het voorjaar van 2016 zal Sport Vlaanderen sterk inzetten op sport in bedrijven, sport na school en sport voor iedereen die er nu de tijd niet voor vindt. Dat is geen geringe opdracht. Hoe een sportagentschap er kan in slagen om tijd te creëren voor de burgers is niet alleen onduidelijk, maar getuigt van een misplaats inschatten van de eigen mogelijkheden.