Materiaal Pukkelpop aangevoerd via waterweg

Pukkelpop2015De backstagevoorzieningen van Pukkelpop worden  dit jaar voor het eerst via het Albertkanaal aangevoerd. “Tegelijkertijd baanbrekend en evident, gezien onze ligging nabij het kanaal en ons groene imago”, aldus Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine.

Het Limburgse festival slaat hiervoor de handen in elkaar met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en CityDepot. Met een vervoerd totaalvolume van bijna 70 miljoen ton per jaar is de binnenvaart een belangrijke logistieke speler in Vlaanderen. “Voor de editie van 2015, die plaatsvindt op 19, 20, 21 en 22 augustus, worden in totaal 86 palletten met decoratief materiaal van Expo Rent via de watersnelweg vervoerd”, geeft Mahassine mee. “We hopen om naar de volgende jaren het aandeel van goederentransport via de watersnelweg te kunnen verhogen.”

Dat het initiatief om de binnenvaart te benutten voor festivalvervoer uit het Pukkelpopkamp komt, mag trouwens niet verbazen: het festival, dat jaarlijks zo’n 180 000 muziekliefhebbers naar Kiewit lokt, is altijd al een frontrunner geweest op gebied van duurzame innovaties. “Op de weide doen we al zo veel mogelijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, vertelt Mahassine. “Maar deze eerste aanzet voor de verschuiving van weg‐ naar waterverkeer kan op termijn een zeer grote impact hebben.”

Volle vaart binnenvaart

Promotie Binnenvaart Vlaanderen kon zich meteen vinden in de plannen van de Pukkelpop‐organisatie. Voorzitter Joël Bijnens: “Onze missie is om de Vlaming bewust te maken van de watersnelweg als kostenefficiënt, duurzaam en betrouwbaar goederentransportkanaal. Wanneer je het volume ten opzichte van de uitstoot bekijkt, blijkt heel duidelijk dat de blauwe snelweg gewoonweg groener is.”

De samenwerking met Pukkelpop past perfect in de promotiecampagne ‘Watersnelweg.be, wat kunnen we voor u verschepen?’, die Promotie Binnenvaart Vlaanderen samen met nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV en het departement Mobiliteit en Openbare Werken in 2014 opstartte.