Gerestaureerde “WILLIWAW” terug in Antwerpen.

– 16 juli 2022 – foto’s © Georges Janssens

Het binnenvaren van de Kattendijksluis

Sedert 2016 kreeg het schip een grondige restauratie op de scheepswerf Lowyck in Oostende.
Enkele dagen geleden was de Williwaw vaarklaar om een tocht naar Antwerpen te hervatten.
Omstreeks 16 uur kon het de Kattendijksluis in Antwerpen binnenvaren om even later aan te meren in de Droogdokkensite. Het schip zal dan nog verder worden afgewerkt om binnenkort terug als varend erfgoed te worden ingezet.

Schutten in de Kattendijksluis

Oomo

Willy de Roos (1923-2008) liet de Williwaw bouwen in 1969 op de scheepswerf Michot Frères in Thuin naar een ontwerp van Louis Van de Wiele. Deze laatste baseerde zich hiervoor op zijn eigen schip Omoo dat werd gebouwd op de Meyntjens Werf in Antwerpen. Nadat het van 1951 tot 1953 een reis rond wereld volbracht schreef de echtgenote Annie Lannoo-Van de Wiele een succesvol verhaal ‘Pénélope était du voyage’. Het was dit verhaal dat Willy de Roos inspireerde voor zijn Williwaw.

De werf Michot Frères heeft met hetzelfde ontwerp een 18-tal zeegaande zeiljachten gemaakt, Medailans genoemd. De Williwaw meet 14.60 m lang, 3.86 m breed en heeft een diepgang van 2 m, gewicht 19 ton.

De Williwaw kreeg een bescherming in 2008 en is sedert 2017 vastgesteld als varend erfgoed.

Klaar voor het laatste aanlegmaneuver

NOORDELIJKE DOORVAART

Willy De Roos heeft met de Williwaw rond de wereld gevaren, heeft ook in 1977 als eerste zeiljacht de Noordwestelijke passage gevaren van Groenland tot Beringstraat en vervolgde dan zijn reis langs de westkusten van de Amerika naar Antartica. Nadien heeft hij nogmaals Antartica bezocht in 1982. Bron: ‘Williwaw | Inventaris Onroerend Erfgoed‘.

Het schip dat zowat 360.000 zeemijlen had afgelegd kwam dan in handen van de Vrienden van het Scheepvaartmuseum in Antwerpen. Deze vereniging schonk het schip aan de Stad Antwerpen die het dan ter beschikking stelde van Sail Training Association Belgium (STAB).

Williwaw in Antwerpen tijdens The Tall Ships Races 2006

De overvaart van Oostende naar Antwerpen werd mogelijk gemaakt met de assistentie van twee pas gediplomeerde vrouwelijke studenten van de zeevaartschool in Antwerpen, de Antwerp Maritime Academy.

De aanbrengcrew op de Williwaw van Oostende naar Antwerpen