Nieuwe uitgave ‘Vier zomers zeilen’ van Henk Bezemer

Een van de succesboeken van Henk Bezemer is nu in een vernieuwde uitgave beschikbaar. In ‘Vier zomers Zeilen’ beschrijft de oud-redacteur van het tijdschrift Zeilen zijn beroemde expedities met het mini zeiljachtje, een Waarschip 570. Behalve een boeiend verslag van een ongelooflijk avontuur op zee is het boek vooral een kennisbron met betrekking tot zeemanschap en navigatie.

Wat maakt een jacht zeewaardig, en wat kun je doen als al je navigatieapparatuur uitvalt? Henk Bezemer beantwoordt in dit boek deze vragen vanuit de praktijk.
• Wat is de minimale uitrusting om een lange oceaanreis te maken?
• Hoe gedraagt een kleine boot zich op de oceaan?
• Hoe strand je op een zandbank en hoe kom je er weer af?
• Wat kun je doen als de mast overboord gaat op volle zee?
• Hoe vind je de Azoren als alle navigatieapparatuur uitvalt?

OVierZomersm het antwoord op deze vragen te vinden ging Henk Bezemer in de jaren negentig met een Waarschip 570 op pad voor vier bijzondere expedities. Henk Bezemer neemt de lezer mee op avontuur en beantwoordt deze vragen vanuit de praktijk. Hij toont aan dat zeewaardigheid weinig met de afmetingen van je schip te maken heeft, maar alles met de kennis en vaardigheid van de bemanning.

De navigatietechnieken die hij aan boord gebruikte toen hij zonder kompas of andere navigatie-instrumenten naar de Azoren zeilde, worden uitgebreid beschreven. Deze kennis is nog steeds zeer actueel en verplichte kost voor iedere serieuze zeiler.

Het boek is uitgebreid geïllustreerd met foto’s, illustraties en verklarende schetsen van Fred Licht.

Henk Bezemer is zeiler, schrijver, wandelende watersport encyclopedie en nestor van de watersport journalistiek. Hij is redacteur van het eerste uur van het blad Zeilen en heeft als zodanig onnoemelijk veel verhalen geschreven, boottesten gedaan, boeken besproken en niet te vergeten zelf ook veel mijlen gezeild.

Vier zomers Zeilen, Henk Bezemer, ISBN 978 90 6410 595 1, € 18,95

Bestellen, zie rechter kolom.