Op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor jachthavens

Jachthavens en watersportcentra moeten investeren in nieuwe innovatieve concepten. De groei van pleziervaartuigen stagneert en de vraag naar ligplaatsen dus ook. Nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk. Bootbezit stabiliseert zich, maar waterrecreatie blijft kansrijk. Dit waren in een notendop de belangrijkste bevindingen van het jaarlijkse HISWA Jachthavensymposium in Amsterdam’.

Het Nationale Waterrecreatie Onderzoek

Ruim 100 ondernemers en experts uit de jachthavensector discussieerden tijdens het symposium over de toekomst van de sector. Kees van der Most, directeur NBTC-NIPO, gaf alvast een korte inzage in Het Nationale Waterrecreatieonderzoek dat binnenkort wordt afgerond. Ruim 2.500 respondenten geven daarin inzicht in hun persoonlijke situatie, watersportactiviteiten, bezit en aankoopplannen. Van der Most ontwikkelde ook een watersport-vitaliteitsindex.

Kitesurfplanken, sloepen en open zeilboten zijn volgens de respondenten de komende jaren de meest vitale groeiers. Van de bootbezitters geeft 30% aan het verhuren van de eigen boot aantrekkelijk te vinden.

Nieuwe verdienmodellen

In hun zoektocht naar nieuwe verdienmodellen peilden een aantal ondernemers tijdens het symposium de mening over hun innovatieve concepten. Het verlengen van het verblijf op een boot door het concept ‘houseboats’ vindt ruim 35% van de bedrijven een interessante vorm voor nieuwe doelgroepen. Het aanbieden door de haven van verhuurbemiddeling van boten van ligplaatshouders wordt door iets meer dan 20% interessant gevonden. De havens zijn ervan overtuigd dat consumenten meer flexibiliteit van de ligplaatshuur wensen. Ook meer service bieden op de steigers, zoals kluisverhuur, een rek voor berging van kano’s onder de steiger en een steigerterras, biedt kansen.

Sloopboten

Ongeveer de helft van de havens gaf aan dat zij beschikken over enkele sloopboten die niet meer worden gebruikt en waarvan de eigenaar lastig te traceren is. Gemiddeld wordt 2,6% van de vloot gezien als een sloopboot. Landelijk komt dat neer op ongeveer 5.500 verwaarloosde boten in jachthavens, in het water en op de wal. Gemiddeld zijn dat er vijf per jachthaven in Nederland.

Actieve watersport groeit

De jachthavenondernemers waren in het algemeen positief gestemd over de toekomst en zien veel kansen om waterrecreatie te stimuleren. Zoals meer samenwerken met de jachtbouw en watersportdetailhandel en meer focus op de groeiende groep actieve watersporters (zoals windsurfers, kitesurfers en roeiers).