Kostprijs waterwegenvignet 2013 stijgt met 60 procent

Leuk kerstcadeau hebben de heren Clinckers en Portugaels, gedelegeerd bestuurder van respectievelijk Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart, voor de pleziervaarders bedacht. De prijs van het Waterwegenvignet voor 2013 stijgt met 60 procent. Een jaarvignet van 50 euro kost voortaan 80 euro en het jaarvignet van 100 euro stijgt naar 160 euro.

Toch gaat het hierbij alleen maar om een indexaanpassing, aldus een gemeenschappelijk schrijven van beide beheerders van de Vlaamse waterwegen, gedateerd op de dag voor kerstmis.

De prijs van het waterwegenvignet werd vastgesteld in 1991 en is sindsdien niet meer verhoogd. In een kromme redenering stellen beide heren dat de watersporters daardoor jarenlang ‘winst’ hebben gemaakt omdat er geen indexatie van de tarieven is gebeurd. ,,Nochtans zijn de kosten verbonden aan de extra bediening op zon- en feestdagen voortdurend gestegen en was het oorspronkelijke uitgangspunt bij de invoering van het vignet dat de extra bediening voor de pleziervaart zou worden gefinancierd via de inkomsten van het vignet.” Meer zelfs, volgens de waterwegbeheerders krijgen de watersporterliefhebbers er nog een cadeautje bovenop. ,,Daar waar om economische redenen de beroepsvaart geschut wordt op de zondag, zal de pleziervaart op zondag eveneens geschut worden. Hiervoor zal geen extra vergoeding aangerekend worden, ” aldus Waterwegen en Zeekanaal nv. Als dat niet genereus is.

Tot daar de inhaalbeweging. Voortaan zal de indexering ook elk jaar gebeuren, gebaseerd op het indexcijfer van de maand september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het verschuldigde waterwegenvignet aangerekend zal worden.

Vanaf 2013 gelden volgende tarieven:

Vaartuigen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 6 meter en die met grote snelheid varen en de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, maar kleiner of gelijk aan 12 meter en die niet met grote snelheid varen: 80 euro.

Vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, die met een grote snelheid varen en de vaartuigen met een lengte groter dan 12 meter: 160 euro.

Met een grote snelheid wordt bedoeld meer dan 20 km/u.

De jaarlijkse vignetten gelden nog steeds van 1 januari 2013 tot 31/03/2014.

De deeltijdse vignetten (1 januari tot 30 juni 2013 of 15 juni tot 15 september 2013 of 1 september 2013 tot 31 maart 2014) kosten voor de voornoemde types vaartuigen telkens net de helft, dus 40 of 80 euro.