Bruinvissen in Zeeschelde en Rupel

Waterwegen en Zeekanaal meldt dat in de Zeeschelde en de Rupel steeds vaker bruinvissen worden opgemerkt. De bruinvis is een door de Habitatrichtlijn beschermde diersoort.

De waterwegbeheerder vraagt dan ook aan de pleziervaarders, in zonderheid aan de snelvaart, om goed uit te kijken. Een aanvaring met een bruinvis houdt zowel voor de recreant als de bruinvis risico’s op letsels in. Voorzichtigheid is dus geboden wanneer bruinvissen gesignaleerd worden, besluit de mededeling van W & Z.