Waarom de oprichting van Coq-o-Beach Watersportvereniging nieuws is

Hoe komt het dat de oprichting van een nieuwe watersportvereniging groot nieuws is in watersportland? Wel het initiatief van een aantal actieve watersporters uit De Haan leest als een beginselverklaring van wat een watersportvereniging idealiter moet zijn. Zo stelt de nieuwe vereniging onomwonden dat alle opbrengsten (lid-, lig- en lesgelden, sponsoring, incentives, en publiciteit ) integraal worden geïnvesteerd in de watersport.

Naar aanleiding van de beslissing van het Haanse College van Burgemeester en schepenen op 23/4/2013 om de toewijzing van de concessie ‘ exploitatie water- en sportinfrastructuur strand De Haan centrum’ in te trekken vonden een aantal actieve Haanse watersporters elkaar en besloten zij een nieuwe vereniging op te richten.

Deze vereniging, genaamd Coq-o-Beach Watersportvereniging VZW werd opgericht met het oog op het indienen van een dossier wanneer een volgende gunningsprocedure door het gemeentebestuur wordt opgestart.

Coq’o’Beach wil een uithangbord worden voor De Haan, waar de typische Haanse sfeer en authenticiteit alom tegenwoordig is en kwaliteit in alle aspecten van de vereniging centraal staat.

Het bestuur, enkel en alleen bestaande uit actieve Haanse Watersporters, engageert zich ten volle tot het verwezenlijken van volgende doelen.

1) Het uitbouwen van een topclub aan zee met een performante school-, jeugd- en clubwerking, waar watersporten in een veilig kader centraal staat.

2) Een open sportieve werking nastreven waar watersport op de eerste plaats komt, waar de recreatieve als de competitieve sporters in de diverse disciplines in harmonie met elkaar hun passie kunnen beleven. Met initiatieven waar zowel de Hanenaars als bezoekers van De Haan op laagdrempelige wijze zullen uitgenodigd worden om kennis te maken met de watersport.

3) Een club zijn met een effectieve en efficiënte interne werking met openbaarheid en transparantie van bestuur en financiële stromen, waar alle beschikbare inkomsten ten dienste worden gesteld van de watersport.

4) Klantvriendelijkheid met een aangename dienstverlening, verzorgde en nette barwerking waar ledenservice absoluut prioritair is.

5) Coq’o’beach wil optreden als plaatselijk ambassadeur van De Haan. Een vereniging die toegankelijk is voor iedereen, waar de jeugd actief betrokken wordt en respect voor en het behoud van de natuurlijke omgeving ten volle wordt nagestreefd.

De Coq-o-Beach Watersportvereniging VZW wil de garantie bieden voor een optimale ledenservice (ondersteuning van initiatieven, aankoop- en onderhoud van materiaal, opleiding ligt bij de organisatie van de vereniging! Dit houdt in dat alle opbrengsten (lid-, lig- en lesgelden, sponsoring, incentives, en publiciteit ) integraal worden geïnvesteerd in de watersport.