Nieuwe betonning Westerschelde

Zopas zijn het Schaar van Valkenisse/Schaar van Waarde/Schaar van de Noord betond. De vaarwegen zijn minimum 2.50 m diep. Gewoonlijk van 3.00 tot 3.50 bij LW.

Er wordt aangeraden dan de pleziervaart dit vaarwater neemt ipv langs Walsoorden

In januari 2013 is er een betonning gelegd in het Schaar van Valkenisse aansluitend naar het Schaar van Waarde. Deze vaarweg die enige tijd volledig afgesloten was is dus terug open en kan voor de pleziervaarders een rustige afkorting zijn tussen Saeftinge en Hansweert en waardoor het drukke vaarwater bij Walsoorden wordt gemeden.

Komende vanuit Antwerpen zijn in de Overloop van Valkenisse de gele sperboeien achter de rode boeienlijn ter hoogte van de wrakboei Atlantide (zuid-kardinaalboei) weggenomen. Eveneens langs de kant Schaar van Waarde zijn de sperboeien weg.

Even verder achter en ter hoogte van de rode lichtboei 60 en rode boei 58 liggen twee kardinaalboeien die de ingang van het Schaar van Valkenisse aanduiden. Het is een zuid-kardinaalboei SvV-FM en oost-kardinaalboei SvV-15. Beide zijn lichtboeien met gebruikelijke respectievelijk 6+1lang en 3 lichtflitsen.


Het vaarwater Schaar van Valkenisse is dan verder betond met rode boeien SvV-16 to SvV2 en groene boeien SvV-13 tot SvV1. De boeien kunnen tot 1,25 km uit elkaar liggen en zijn geen lichtboeien. De breedte van het vaarwater is 250 m tussen boei 13 en 14 en wordt stelselmatig breder stroomafwaarts (380 m tussen boei 1 en 2).

De drempel tussen de kardinaalboeien SvV-FM en SvV-15 ligt op 3,50 m/LAT en het wordt steeds dieper stroomafwaarts.

Vervolgens is er veilig vaarwater tussen de boeienlijn WvV-1 en ZG6 en de boeienlijn WvV-2 en ZG2. Hiertussen liggen wel de gele fietspadboei ZG4 en de vaarwaterboei 42A (west-kardinaalboei).

Bij duisternis zou men kunnen varen tussen oost-kardinaalboei SvV-15 (3 flitsen) en west-kandinaalboei 42A (9 flitsen) op 315 graden stroomafwaarts of 135 graden stroomopwaarts ; echter niet aan te raden. Het vaarwater is ongeveer 8 km lang terwijl de vaarweg via Walsoorden ongeveer 10 km bedraagt.

Een gele cylinderboei met kruis erop genoemd FM-2 (met kruis) ligt nu stroomafwaarts van de Atlantide-boei (zuid-kardinaal). Achter de rode boeien 64, 64A en 66 liggen nu gele fietspadboeien FM4, FM6 EN FM8 (met kruis).

Niet ver van de groene boei 65A stroomopwaarts ligt een gele lichtboei OVVA (sfeer 5 flitsen na 20 sec ; Overloop Van VAlkenisse). Hier kan een oversteek gemaakt worden van rood naar groen of omgekeerd, tussen het Schaar van Valkenisse en het Schaar van de Noord.

Omdat de zandbanken in het Schaar van de Noord voortdurend verplaatsen zijn de gele S-boeien in het Schaar aangepast. De Alca-N2-boei is weggenomen. Vanaf de Alca-N1-boei (noord-kardinaal) is de nummering van de spitse tonnen S5, S5A, SvdN (noord-kardinaalboei), S7, S9, S11 en verder.

Gele cylinderboeien zijn opposit bijgelegd met nummers S2 (met kruisje), S4 (zuid-kardinaal), S6, S8 en S10 (met kruisje).

In het Schaar van de Noord wordt dus terug tussen boeien gevaren. De diepgang tussen de kardinaalboeien SvdN en S4 is 2,20 à 2,50 m/LAT. Dus even oppassen boven deze korte drempel van de Plaat van Saeftinge.

De diepgang in het grote vaarwater is minimum 13 m. Waar er fietpaden zijn – gele boeien achter grootvaarwaterboeien is de diepgang minstens 2,50 m en meestal zelfs meer dan 4 m. De nevenvaarwaters (scharen) en fietspaden worden minstens viermaal per jaar gepeild en de officiële kaarten worden stelselmatig aangepast.

Pleziervaarders dienen zich bewust te zijn om de Westerschelde op een doordachte wijze te bevaren. Daarom enkele aandachtspunten :

-vaar zoveel mogelijk buiten het groot vaarwater

-beroepsvaart heeft steeds voorrang

-vaar buiten het vaarwater waar een gele fietspadbetonning is aangebracht

-gebruik de nevenvaarwaters (scharen)

-standby op marifoon en oproepen verkeerscentrale in twijfelgevallen

-hou er rekening mee dat grote schepen een dode hoek hebben en U soms niet kunnen zien

Auteur: Georges JANSSENS – info@yachtweb.be