Sleper gezocht voor laatste Congoboot

De erfgoedwereld heeft weer hoop om de laatste Congoboot van de sloop te kunnen redden. De boot ligt in het Duitse Rostock en zou voor een symbolische euro te koop zijn, zo berichten de kranten. Er moet alleen nog een sleper gevonden worden die de boot naar ons land kan brengen. Maar is de Charlesville daarmee gered?

Eric Van Hooydonck, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen is alvast enthousiast en stelt zijn hoop in de subsidieregeling van de Vlaamse Overheid waarbij 80 procent van de restauaratiekost door de gemeenschap gedragen wordt. Voor de resterende 20 procent zouden dan privé sponsors of lokale overheden moeten zorgen. En daar is er blijkbaar minder enthousiasme.

De stad Antwerpen, bij monde van haar cultuurschepen Heylen in De Standaard, zegt wel bereid te zijn om een kosten-baten analyse te financieren om na te gaan of de redding van de het voormalige passagiersschip haalbaar is.

Ook op het kabinet van Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois houdt men de boot nog even af. Daar wil men eerst weten wat de erfgoedwaarde van de Congoboot is. Daarnaast vraagt de minister om een beheerplan voor het schip. In Duitsland was de boot in gebruik als jeugdherberg, maar werden de onderhoudskosten te hoog. De restauratie- en exploitatiekost zal samenhangen met de bestemming die aan de Antwerpse Congoboot gegeven wordt