Nieuwe marktrealiteit dwingt HISWA tot vermindering 30 procent personeelsbestand

Voor de zomer startte HISWA een proces met als doel het realiseren van een eigentijdse ‘lean en mean’ werkgeversorganisatie voor de watersportsector. Het veranderingsproces was bedoeld om de organisatie op een geleidelijke manier aan te passen in aanloop naar de verhuizing. Door de aanhoudende moeilijke economische situatie bleek versneld ingrijpen nodig met een reorganisatie als gevolg. Kostenbesparende maatregelen zoals het opschonen van het producten- en dienstenaanbod, het reduceren van dossiers en externe vertegenwoordigingen en het inkrimpen van het personeelsbestand zijn noodzakelijk.

De personeelsreductie vindt in de komende maanden plaats. Waar mogelijk door natuurlijk verloop en het laten aflopen van tijdelijke arbeidscontracten. Gedwongen ontslagen zijn echter onvermijdelijk gebleken. Rond juni 2013 zal een reductie van 30% zijn gerealiseerd.

De werkgeversorganisatie voor de watersport kiest er dus voor zich beter aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit. Primair om de aangesloten watersportbedrijven – de HISWA-leden – beter te (blijven) ondersteunen met adviezen, producten en diensten. Daarnaast om een blijvende rol van betekenis te spelen voor de gehele watersportindustrie, nationaal en internationaal.

In navolging van de HISWA te water is vanaf juni 2013 ook het kantoor van HISWA (HISWA Vereniging, inclusief HISWA Holland Yachting Group, HISWA Multimedia B.V. en FairPromotion B.V.) gevestigd op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Deze verhuizing biedt HISWA als brancheorganisatie van de watersport de kans om andere ambities na te streven. Met het inslaan van een nieuwe weg op een nieuwe locatie kiest de organisatie voor een nieuwe strategie. Een klantgerichtere focus en meer efficiency staan in deze transitie centraal.

HISWA is ervan overtuigd dat ze door de aanpassingen een toekomstbestendige organisatie in een aantrekkelijke nautische omgeving realiseert. “De positieve reacties van bezoekers en exposanten op de afgelopen HISWA te water in Amsterdam sterkt ons in de gemaakte keuzes. De markt verandert snel, maar watersport blijft een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsbesteding van mensen in ons waterrijke land”, aldus André Vink, directeur HISWA Vereniging.