Schelderegatta 2024 Scheldetour

– zaterdag 22 juni 2024 –

De grootste zomerzeilwedstrijd op de Schelde.

De 21e editie van dit evenement ging door op zaterdag 22 juni 2024 en verliep van Hansweert in Nederland naar de rede in Antwerpen over een afstand van 21 NM.

De jachten bij het invaren van de sluis in Hansweert

De meeste deelnemers verzamelden de avond vooraf in Wemeldinge.  Op de wedstrijddag zelf ging de vloot gezamenlijk door het kanaal van Zuid-Beveland en de sluizen van Hansweert, om vervolgens zich naar de start te begeven ter hoogt van Kruiningen.

De wedstrijd Schelderegatta is een zorgvuldig voorbereid spektakel met vele zeilboten die zich tussen een drukke commerciële scheepvaart een weg moeten banen. De organisatie ligt bij de Royal Yacht Club van België (RYCB).

Maandenlang is men bezig om alles tot een goed einde te kunnen brengen.  De medewerking van alle betrokken officiële instanties is van het grootste belang. Een coördinator van de inrichtende club RYCB zorgt ervoor dat alle medewerkers worden gecontacteerd en geïnformeerd.

Het startschip Argo Navis – de start van de verschillende groepen gebeurt met kleurvlaggen, radiomelding en geluidssignalen.

TOELATINGEN

Vooreerst moet een toelating worden gevraagd aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, die de Schelde beheert in Nederland en België.  Die betrekken dan een aantal instanties zoals, Rijkswaterstaat NL, Waterpolitie NL, Scheepvaartpolitie BE en de VTS diensten in Nederland en België (Wemeldinge, Hansweert en Zandvliet). (VTS = Vessel Traffic Service; de scheepvaartbegeleiding op de Schelde en aan de Belgische en Nederlandse kust).

VEILIGHEID

Royal Two van RYCB Rac & Rescue team

Ook wordt er beroep gedaan op het RYCB Race & Rescue team (R&R) om alles te begeleiden op de drukke waterweg. Dankzij een jarenlange ervaring zijn zij in staat om het hoofd te bieden aan alle mogelijk calamiteiten.  Meerdere moderne ribs op het water grijpen in op moeilijke plaatsen. Ook een medisch team behoort tot de groep.

Zelfs een persboot hoort erbij.

COÖRDINATIE

De wedstrijdcoördinatie zorgt ervoor dat al die entiteiten op elkaar worden afgestemd. Verschillende contacten vooraf volgen zich op wat uiteindelijk ressorteert in een immens draaiboek ten behoeve van alle medewerkers.

Tijdens de wedstrijd centraliseert een R&R-coördinator een OCP (operationele commando post) de activiteiten.  Dit gebeurt dan aan boord van een officiëel vaartuig van achtereenvolgens Rijkswaterstaat en Scheepvaartpolitie.

Perfekte samenwerking op het water van Belgische en Nederlandse politiediensten.

Zo wordt vanop een centraal punt contact gehouden met alle officïele instanties en Scheepvaartbegeleiding enerzijds en anderzijds met alle begeleidende R&R vaartuigen.

Bezorgen van goodiebags aan deelnemers

SCHELDETOUR

Dit jaar heeft men voor een tweede maal een Scheldetour ingelast. Hier kunnen jachten inschrijven om buiten wedstrijd maar toch onder begeleidding mee te doen aan het event en om zich eventueel te vergewissen dat het ook aangenaam varen is op de mooie rivier die de Schelde is.

Het is merkwaardig te horen op de radiocommunicatie dat alle commerciële vaartuigen op de waterweg zich positief instellen op de wedstrijd.  In verschillende radiobootschappen werd aangegeven dat de wedstrijdbaan vrije doorgang kreeg.

De volgende Schelderegatta en Scheldetour is gepland op zaterdag 14 juni 2025: noteer alvast de datum.

Harry Van den Bergh Trofee

Harry Van den Bergh was destijds de bezieler van de Schelderegatta en heeft dit met volle overgave gedaan 18 jaar lang tot aan zijn overlijden in 2020. Eén van de prijzen – de Harry Van den Bergh Trofee – is aan hem gewijd.

Hij overtuigde vele zeilers om de trossen los te gooien en deel te nemen aan de laagdrempelige wedstrijd – de Schelderegatta – en dit onder een professionele begeleiding op één van de drukste waterwegen in Europa: de Schelde.

Winnaar an de Harry Van den Bergh Trofee 2024 – zeilboot Karna zeilend met maximum twee bemanningen.
Alle zeilen zijn bijgezet met op de achtergrond het drukke Deurganckdok
De Nederlandse reddingsboot Carlot fungeerde als volgboot

foto’s © Georges Janssens

Nog enkele video impressies: auteur Bart Meyvis – Flows:
https://www.youtube.com/watch?v=EEuKQZAnqm8
https://www.facebook.com/watch/?v=979896986970869

Radarbeeld van de wedstrijd aan Verdronken Land van Saefthinghe en Schaar van de Noord – VTS Zandvliet volgt nauwgezet de wedstrijd.