Primeur bij Droogdokkensite Antwerpen…

  • 16/01/2024
  • Rijn- en Binnenvaartmuseum
  • Installatie van een AED-toestel (automatische externe defibrilator).

RIJN- & BINNENVAARTMUSEUM

Drie museumschepen gelegen aan een kaaimuur in de Droogdokkensite van Antwerpen vormen tesamen een trekpleister waar men kan kennismaken met de binnenvaart van jaren geleden tot nu. Ze maken een vlottende onderdeel uit van verschillende items die men in de Droogdokkensite in Antwerpen kan bezoek.

museumschepen Liomar, Angèle en Mondésir

De site is erg uitgebreid en als er zich een calamiteit voordoet die leidt tot een actie met hartmassage en defibrilatie dan moet men kunnen rekenen op alerte personen en ook op goede hulpmiddelen. Een AED-toestel is zulk hulpmiddel.

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum heeft gekozen om een AED te plaatsen die publiek toegankelijk is. Een apparaat achter gesloten deuren plaatsen is in dit geval zinloos.

Het is het eerste toestel dat geplaatst wordt in deze site en waarschijnlijk zullen andere plaatselijke spelers op de site het voorbeeld volgen.

Niet zomaar installeren, ook uitleg hoe het werkt…

DE WET

Er is geen wettelijke verplichting in België en Europa om een AED-toestel (automatische externe defibrilator) te installeren in private gelegenheden. Nochtans promoot de overheid dit om dit wel te doen in publiektoegankelijke plaatsen.

Toestel in een box en automatisch verwarmd indien tempartuur lager dan 10 graden

Omdat het toestel publiek toegankelijk is – het is aan de buitenzijde van een opbouw op één van de schepen gemonteerd – moet het toestel worden geregistreerd bij FOD Volksgezondheid. Dit gebeurt aan de hand van een online formulier. Na de registratie krijgt men een registratienumme en wordt het toestel opgenomen in een lijst die men kan opvragen bij aed-dea@health.fgov.be. Ook moet men jaarlijks een aantal gegevens omtrent de toestand van het toestel doorsturen.

BEZOEKEN

Het Rijn- & Binnenvaartmuseum is toegankelijk voor het publiek maar niet alle dagen. Noteer de winterslaap van oktober tot einde maart voor de woensdagopenstellingen. Hierbuiten kan men er terecht elke woensdagnamiddag en ook elke eerste zaterdagmiddag van de maand. Maar mits contact op te nemen kunnen groepen steeds een rondleiding krijgen.

Wenst men een gegidst bezoek aan de volledige Droogdokkensite dan kan men beroep doen op MPM (Maritiem Patrimonium) die u steeds een op maat gemaakt bezoekpatroon kan presenteren.

DEFIBRILION

Het AED-toestel dat is geplaatst bij Rijn- & Binnenvaartmuseum komt van de firma Defibrion. Een gedreven installateur en verpleegkundige is voor de medewerkers van de site een uitgebreide uitleg komen geven.

Dit gebeurde niet alleen over het toestel zelf maar ook voor de actie die men kan nemen ingeval men moet ingrijpen in levensbedreigende omstandigheden. Zo kon men o.a. zelf uitproberen op een pop hoe men efficiënt hartmassage kan toedienen.

Het apparaat zelf is een volledig automatisch toestel dat de gebruiker begeleidt in de volledige cyclus om tot een defibrilatie te komen. Ook zijn er bij het toestel een aantal hulpstukjes bijgeleverd die meestal ook van nut kunnen zijn: een schaar (om kledij eventueel te verwijderen), een warmtedeken, handschoenen, een scheermesje, een handdoek en een mondmasker (te gebruiken als men vertrouwd is met mond-tot-mond beademing).

trousse met hulpmiddelen

Het toestel zelf is voorzien van twee uitneembare elektroden die volgens de aanwijzingen op de bijgevoegde tekening op het lichaam van de patiënt moet worden geplaatst. Zodra de startknop van het toestel is ingedrukt zal een stem de hulpverlener instrueren hoe men verder tewerk moet gaan.

zie detail plaatsaanwijzing van de elektroden

Het toestel kan zowel aangekocht of geleasd worden. Ook voor het onderhoud (dit moet jaarlijks gebeuren en ook na elk gebruik) zijn er diverse mogelijkheden.

EN…

Vooruitzien en veiligheid staat hoog in het vaandel bij Rijn- & Binnenvaart. Hopelijk geeft deze installatie een hint voor de andere instanties en verenigingen op de site en ook erbuiten om het initiatief te volgen.

Rijn- & Binnenvaart is ook de promotor van de Open Scheepvaartdagen die jaarlijks in Antwerpen worden georganiseerd en doorgaan in de locatie van de Waagnatie van 15 tot 17 maart 2024. Iedereen is hier welkom – gratis toegang – en maak er kennis met wat reilt en zeilt in de binnenvaart.

Impressies OSD-Antwerpen