Nieuwe cursus ‘EnviroNaut’, milieuverantwoordelijke nautische sector

Op boot 2024 in Düsseldorf wordt in het Blue Innovation Dock de EnviroNaut-cursus milieuverantwoordelijke gelanceerd. In de diverse segmenten van de nautische industrie groeit het besef dat controle over milieueffecten en de kennis van de milieuwetgeving, controle op vervuiling en afvalbeheer noodzakelijk zijn. De cursus komt hieraan tegemoet en biedt een uitgebreid trainingsprogramma dat de basis vormt voor de functie van “Milieufunctionaris in Nautisch Toerisme”.

De modulaire online cursus bestaat uit vijf online modules, waaronder een inleidende module over Ocean Literacy en vier gespecialiseerde modules op maat voor werknemers in jachthavens, zeil- en vaarscholen, watersportclubs, schippers en onderhoudsbedrijven.
Na afronding van deze milieuopleidingen ontvangen de deelnemers een certificaat voor de functie van milieufunctionaris. Bedrijven die hun werknemers deze opleiden laten volgen geven daardoor een positief signaal op vlak van milieubewustzijn, wat een weerklank zal vinden bij zowel klanten als beleidsmakers.

De EnviroNaut-cursus, een initiatief van de European Boating Industry (EBI), is vanaf eind januari voor iedereen gratis toegankelijk via het webplatform van EnviroNaut.eu.
Zo wordt alvast een stap gezet naar een duurzamere toekomst voor nautisch toerisme.

Over European Boating Industry (EBI)

EBI vertegenwoordigt de pleziervaartindustrie in Europa. Het omvat alle gerelateerde sectoren, zoals scheepsbouw, productie van uitrusting, jachthavens en dienstverleners. De industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie en vertegenwoordigt 32.000 bedrijven, voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen die direct werk bieden aan meer dan 280.000 mensen. De missie van EBI is het bevorderen en vertegenwoordigen van een duurzame vaar- en nautische toerisme-industrie #MadeInEurope.

Meer informatie op de website van EBI: www.europeanboatingindustry.eu