Recreatievaart verboden! Bootje aan de kant, Corona in het land

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer laat weten dat  op 12 maart 2020 door de Eerste Minister is aangekondigd dat België de federale fase van het crisisbeheer is ingegaan en extra maatregelen zijn opgelegd (geldig vanaf 13 maart 24h tot 3 april 24h). Dat blijft niet zonder gevolgen voor de watersport en recreatievaart.

“Alle zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn”.

Elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel) wordt verboden in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee, ook het individueel beoefenen van brandingsporten is verboden in deze periode.

Het Verbod Recreatievaart houdt ook de annulatie in van groepsactiviteiten en wedstrijden met een vergunning.

Daarnaast zijn alle niet noodzakelijk verplaatsingen verboden, bij uitbreiding is dus de recreatievaart op de binnenwateren eveneens verboden. Watersportclubs dienen hun planning voor het te water laten van de boten na de winterberging aan te passen.

In navolging van deze maatregelen heeft ook De Vlaamse Waterweg haar dienstverlening herbekeken. Zo worden onder meer de examens voor de binnenvaart opgeschort tot 19 april en gaan de ontvangkantoren dicht tot 3 april. De FOD Mobiliteit verschuift eveneens de examens voor de Pleziervaart minstens tot na 3 april.

Foto: Paul Bolsius