Zeilen op Galgenweel kan weer

Politieverordening stad Antwerpen opgeheven

Uit de meetresultaten van 17 augustus van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de Gezondheidskundige advieswaarden voor zowel Intestinale enterokokken (IE) als voor Echerichia coli (EC) ver beneden het niveau blijven.
Bij een voorgaande meting van 8 augustus j.l. werden de waarden ver overschreven, wat tot een algemeen watersportverbod leidde.
Nu werd voor de IE 10 KVE / 100 ml vastgesteld en voor de EC 70 KVE/100 ml, terwijl de waarden van de eerste bacteriesoort onder de 400 KVE/ml en voor de tweede onder de 1000 KVE/ 100 ml als ‘zeer goed’ worden beoordeeld.
De gezondheidsdeskundige beoordeling luidt dan ook dat zwemmen is toegestaan.

Zondag 20 augustus, meldde de Milieu Interventiedienst van Stad Antwerpen dat als gevolg van dit nieuwe meetresultaat de politieverordening met onmiddellijke ingang is opgeheven.  

Dat betekent dat alle zeilactiviteiten van de vijf watersportverenigingen aan het Galgenweel, met name Koninklijke Liberty Yacht Club (KLYC), Sodipa Watersport, Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging (SRNA), Vlaamse Watersportvereniging Galgenweel (VVW) en Royal Yacht Club van België (RYCB) alle zeilen bijzetten om de zeilopleiding maandag zoals gepland te laten plaatshebben. De cursisten en de ouders van de jonge kandidaat zeilertjes worden verwittigd dat de lichten weer op groen staan.

Patricia De Brandt, VEZEGA-vzw voorzitter wijst wel op het aanvankelijke zwemverbod dat al jaren op het Galgenweel geldt. “Deze situatie wijst er op dat de voorwaarden om van dit brakwatermeer een zwemvijver te maken veel risico’s inhouden. Het Galgenweel staat via een spuisluis ook in verbinding met het Scheldewater.”

“Het is nu duidelijk dat de VLAREM normen voor zwemwaterkwaliteit complexer en veeleisender zijn dan voor sportvissen en watersport. Dat zijn de activiteiten die we al jarenlang probleemloos faciliteren. Het Galgenweel is en blijft voor de watersportverenigingen de beste kweekvijver voor alle zeiltalenten. Hier maken toekomstige Olympische atleten hun eerste zeilrondjes. De zachte waterrecreatiemogelijkheden in de rand van de wereldhavenstad zijn uniek. We pleiten dan ook voor het behoud hiervan in nauwe samenwerking met alle betrokken instanties.”