Drone-netwerk in Antwerps havengebied

Een wereldprimeur in het Antwerps havengebied: een dronenetwerk levert dagelijkse een ‘live feed’ van havenactiviteiten. Vanaf nu voeren zes autonome drones dagelijks vluchten uit in het Antwerpse havengebied. ​ Port of Antwerp-Bruges en partners DroneMatrix,  Skeydrone  en Proximus hebben dit ‘D-Hive drone-in-a-box’ netwerk gelanceerd. Het levert een belangrijke bijdrage aan de algemene veiligheid in de complexe havenomgeving.

Zes extra paar ogen
Het Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120 km². Het D-Hive netwerk van zes geautomatiseerde drones covert dit volledige gebied en zorgt vanaf nu voor een flexibel extra paar ogen (x6) ter ondersteuning van het coördineren van vlotte, veilige en duurzame operaties in deze complexe omgeving. Drones geven immers een uniek perspectief vanuit de lucht en stellen de havenautoriteit in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren. De haven zal de drones inzetten voor onder andere ligplaatsbeheer, monitoring, inspecties van infrastructuur, olievlek- en drijfvuildetectie en voor de ondersteuning van de veiligheidspartners bij incidenten.
De 18 dagelijkse en automatische BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) dronevluchten worden vanop afstand bestuurd vanuit een Command & Control Center centraal in de haven.

Wereldprimeur
Het is de eerste implementatie wereldwijd op deze schaal in een complexe industriële omgeving van BVLOS vluchten. Deze gebeuren, in tegenstelling tot VLOS (Visual Line Of Sight)-vluchten, buiten het zicht van de piloot. Port of Antwerp-Bruges werkt voor het D-Hive netwerk samen met partners DroneMatrix, Skeydrone en Proximus. Twee maanden geleden kregen de partners groen licht om het dronenetwerk te lanceren. Deze operationele vergunning werd opgebouwd rond een nieuw BVLOS-kader (bekend als pre-Uspace airspace) dat door Skeydrone is gebouwd en door BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) en EASA (European Union Aviation Safety Agency) is goedgekeurd als een legitiem en veilig kader voor BVLOS-dronevluchten.

De controle kamer voor het volgen van de vluchten van de automtisch BVLOS drones.

De controle kamer voor het volgen van de vluchten van de automatisch BVLOS drones. (Copyright: Port of Antwerp-Bruges / Lennart Verstappen)

    Live feed van havenactiviteiten
    Port of Antwerp-Bruges had reeds in 2019 een netwerk van autonome drones voor ogen omdat deze drones een steeds belangrijkere rol zouden gaan spelen in de haven van de toekomst. Afgelopen jaren vonden verschillende testen plaats en werd er deelgenomen aan het SAFIR-project om de haalbaarheid van drones in de haven te onderzoeken. Dit heeft er toe geleid dat de ambitie van een netwerk van autonome drones nu realiteit is.