Startschot voor de herziening van het marien ruimtelijk plan

– 19 april 2023 –

Vandaag organiseerden de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een startevent in Oostende voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor de Belgische Noordzee. Dat plan brengt alle activiteiten in en op zee in kaart om hun ruimtelijke impact met elkaar en met de natuur te verzoenen. Het huidige MRP werd in 2020 aangenomen voor een periode van zes jaar. In 2026 moet er dus een nieuw plan op tafel liggen, dat dankzij de nieuw wet Marien Milieu voortaan acht jaar zal van kracht zijn. Meer dan 150 vertegenwoordigers uit verschillende sectoren gaven mee de aftrap van het herzieningsproces.

In en op onze Noordzee vinden heel wat activiteiten plaats, zoals hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart en visserij. Een Marien Ruimtelijk Plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en alle activiteiten veilig naast elkaar te laten plaatsvinden.

België is een pionier op dit vlak. We waren één van de eerste landen ter wereld dat er één maakte. Intussen zijn we al aan het tweede MRP toe voor de periode 2020-2026. Hierin wordt bepaald welke activiteiten op welke plaats veilig kunnen ontwikkeld worden in het Belgisch deel van de Noordzee en onder welke voorwaarden. Vorige vrijdag besliste de ministerraad op voorstel van minister Van Quickenborne dat de procedure voor het aannemen van het MRP vereenvoudigd wordt.

Met de nieuwe wet Marien Milieu van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne wordt de geldigheidsduur van een MRP gewijzigd van 6 naar 8 jaar. Op die manier wordt meer rechtszekerheid gegeven aan alle gebruikers van het Belgisch deel van de Noordzee, zowel de professionele als de recreatieve.

Het leidende principe van het huidige en toekomstige MRP is dan ook dat meervoudig ruimtegebruik de norm moet zijn. Op een slimme manier moeten verschillende functies op dezelfde plaats mogelijk gemaakt worden en elkaar aanvullen en zelfs versterken.

Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar drijvende zonnepanelen op zee en we experimenteren met het kweken van zeewier, zelfs bij sterke stroming.

Deze expertise gaan we gebruiken om op Europees niveau een marien ruimtelijk plan uit te denken om van de gehele Noordzee het zwaartepunt te maken van de energietransitie. Op een intelligente manier moeten de nodige infrastructuurwerken in kaart gebracht worden om landen rond de Noordzee met elkaar te verbinden.

Participatief proces

Om tot een zo breed mogelijk gedragen MRP te komen, is het cruciaal om zoveel mogelijk partners te betrekken.

De belangrijkste doelstelling van het startevenement vandaag in Oostende bestaat erin om vertegenwoordigers uit verschillende sectoren te informeren over het herzieningsproces en hen verder kennis te laten maken met de andere gebruikers van de ruimte op onze Noordzee. Op deze manier kunnen de verschillende partners nog beter bijdragen aan het nieuwe MRP.

Aan de hand van drie presentaties werd er aandacht besteed aan de MRP-aanpak van Nederland en de bescherming van ecosystemen en de veiligheid op en in onze Noordzee. Na de presentaties volgde er een panelgesprek tussen actoren uit de recreatie-, onderzoeks- en visserijsector, de blauwe economie (economische activiteiten op zee) en een expert in participatieve co-creatietrajecten.

De minister en de dienst Marien Milieu nodigen alle geïnteresseerden uit om hun voorstellen en ideeën over het nieuwe MRP in te sturen tot en met 19 juni.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Het leidende principe van het huidige en toekomstige marien ruimtelijk plan is dat meervoudig ruimtegebruik de norm moet zijn. Op een slimme manier moeten verschillende functies op dezelfde plaats mogelijk gemaakt worden en elkaar aanvullen en zelfs versterken. Op deze manier kunnen de verschillende activiteiten in en zee veilig naast elkaar ontplooid worden, wat de veiligheid op zee en de bescherming van het marien milieu ten goede komt. Door het plan op te maken voor 8 jaar bieden we ook voldoende rechtszekerheid aan de gebruikers van de zee. Dit zal de economische activiteit in de regio en bij uitbreiding in gans België een boost geven.”

Meer info: