11de Gentse Sloepentocht

Op 22 mei 2022 richt de vzw Gentse Sloepentocht haar 11de Sloepentocht in. Dit jaar hebben wij gekozen voor een samenwerking met de vzw L.O.B (Leie Omgeving Beschermen) daar wij het ook belangrijk achten dat deze prachtige Leievallei tussen Gent en Deinze bewaard blijft.

Het thema van de tocht: 8km/u een zalige snelheid voor schipper en oever, om het belang te onderstrepen van de kwetsbaarheid van de oevers en de daar bijhorende fauna en flora. Voor deze tocht hebben wij samen een dag vullend programma in elkaar gestoken. Van een verwelkoming met koffie aan de steiger in Sint-Martens-Latem, een tocht naar het Sas van Astene met aldaar een picknick. De terugtocht wordt afgesloten met een receptie in Sint-Martens-Latem gevolgd door een BBQ.

Met dank aan de gemeente Sint-Martens-Latem, de Vlaamse Waterweg, de scheepvaartpolitie en tal van sponsors.

Informatie te bekomen via mail: info@gentsesloepentocht.be of via de website www.gentsesloepentocht.be

 8km/u een zalige snelheid voor schipper en oever.