Iedereen wil duurzame botenbouw en alternatieve voortstuwingssystemen maar…

De resultaten van de studie “de toekomst van duurzame aandrijving op het water” liegen er niet om. Iedereen wil duurzaam varen, maar wil niet inboeten op vlak van actieradius en veiligheid en er ook zo direct geen hogere prijs voor betalen.

De studie “de toekomst van duurzame aandrijving op het water” werd uitgevoerd onder vertegenwoordigers van de nautische industrie. De deelnemers werden gerekruteerd uit de boot- (onder 24 meter) en motorenbouw en uit verenigingen en watersporters. In persoonlijke interviews werd hen gevraagd naar de huidige duurzaamheidstrends.

De studie was een initiatief van de gerenommeerde watersportbeurs, boot Düsseldorf, in samenwerking met de European Boating Industry en ondersteund door de ADAC/Duitse Automobielclub. Die hield een online enquête onder haar leden uit de watersportsector om zicht t krijgen op hun houding ten opzichte van alternatieve aandrijfsystemen.

Het doel van de studie was het verzamelen van relevante gegevens over de behoeften van schippers. Op basis hiervan kunnen fabrikanten producten – boten en aandrijvingen – ontwikkelen die aan hun behoeften voldoen en oplossingen op maat bieden. Voor de industrie zijn deze bevindingen van fundamenteel belang om een standpunt in te nemen tegenover de Europese beleidsmakers.

Samenvattend wordt duidelijk dat schippers duidelijk voorstander zijn van duurzaamheid en van het gebruik van alternatieve aandrijvingen en brandstoffen. Tegelijkertijd staan ze echter kritisch tegenover aanzienlijk hogere prijzen of compromissen op het gebied van actieradius en veiligheid. Een duidelijke focus op één decarbonisatietechnologie is in dit stadium nog niet evident.

Conclusie: Alle spelers moeten samen werken aan een duurzame bootindustrie en streven naar alomvattende oplossingen. Fabrikanten toonden concrete benaderingen en ontwikkelingen op het “blue innovation dock” op boot Düsseldorf 2023 afgelopen januari. Samen met de industrie zullen de beurs en European Boating Industry het duurzaamheidsforum op boot 2024 verder uitbreiden en een ruimte bieden voor de nieuwste innovaties met publieke aantrekkingskracht.

Een samenvatting van de studie, opgesteld door het Spaanse adviesbureau Sea Teach SL, is alleen beschikbaar voor bezoekers van de bootvakhandel in de business area van www.boot.com.

Alle actuele informatie en een overzicht van het “blue innovation dock”  2023 vindt u via deze link.