Elektrische draagvleugelboot reduceert uitstoot met 97,5 procent

Behalve dat ze snel en comfortabel zijn, suggereert een nieuwe studie van het KTH Royal Institute of Technology in Stockholm dat schepen met elektrische draagvleugeltechnologie de uitstoot van met 97,5% kunnen verminderen in vergelijking met huidige dieselschepen. Volgend jaar zal de regio Stockholm proefvaren met de snelste elektrische veerboot met het grootste bereik tot nu toe; Candela P-12 Shuttle, ’s werelds eerste draagvleugelboot passagiersschip.

In Zweden stoot de binnenlandse scheepvaart in 2020 ongeveer 680.000 ton Co2 uit, meer dan treinen, bussen en binnenlandse vluchten samen.

De toonaangevende technische universiteit van het land, KTH, heeft de Candela P-12 Shuttle vergeleken met de door diesel aangedreven schepen van de stad in een levenscyclusanalyse. De analyse onderzoekt de verschillende levensfasen van het product; winning van grondstoffen, fabricage en gebruiksfase totdat het product niet meer wordt gebruikt en moet worden verwijderd of gerecycled. Uit het onderzoek blijkt dat over een levensduur van 30 jaar de CO2-voetafdruk van een Candela P-12 Shuttle 97,5% lager is dan die van de vergeleken dieselschepen.

Volgens de auteurs is de studie de eerste die het verschil in milieu-impact aantoont tussen elektrische draagvleugelboten en traditionele veerboten. Het laat zien dat elektrisch veerboten met foils een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar duurzamer zeevervoer.

Wereldwijd zijn schepen verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde broeikasgassen, vergelijkbaar met de uitstoot van de wereldwijde luchtvaartindustrie. De verwachting is dat de uitstoot de komende jaren aanzienlijk zal stijgen, ondanks de ambitie van de Internationale Maritieme Organisatie om de koolstofintensiteit van schepen tegen 2030 met 40% te verminderen.