NAVY ACADEMY in Oostende krijgt nieuwe directeur

– Oostende 15 september 2022 – Luc Desanghere (FKP) wordt directeur van Navy Academy (D-NAC) –

Fregatkapitein Luc Desanghere – D-NAC

NAC van de Marine

De Navy Academy – NAC –  is ontstaan na een structuurwijziging in mei 2022 waardoor het Competitiecentrum van de Marine en de mijnenbestrijdingsschool Eguermin samengingen.

Het Competitiecentrum van de Marine gaf professionele opleiding in nautische en technische vorming aan het personeel van de Belgische Marine in de kazerne Sint-Kruis te Brugge; deze faciliteiten staan ook ter beschikking voor de Nederlandse Marine.

Eguermin was de school in Oostende die expertise, opleiding, vorming en training aanbood op het gebied van mijnenbestrijding aan een internationaal publiek.

De Navy Academy staat in voor de ontwikkeling van nieuwe experten, de continuïteit van het lifetime leren en het onderhouden van de expertise. Zo wordt er gezorgd voor het marinepersoneel van de toekomst.

Ook de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, zegt in zijn speech dat men in Oostende fier is om de Navy Academy te mogen huisvesten.  Terzijde merkt hij op dat ook hij zijn destijds bij Eguermin heeft dienst gedaan.

Bart Tommelein – burgemeester van Oostende

Vier Afdelingen in NAC

De afdeling Commando heeft de dagelijkse leiding  en zal de strategie uitzetten en de opvolging van de uitvoering. 

De afdeling PCA staat voor de planning van de opleidingen binnen NAC, de coördinatie met ander opleidingscentra en de administratie.

De afdeling Facilities is verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van diverse diensten en campussen: veiligheid, materiële bronnen, informatiesystemen en financiën.

De afdeling Productie is verantwoordelijk voor de expertise binnen en buiten de Navy Academy. Een integrator team bepaalt de bedrijfsvoering en de uitvoering ligt in handen van 64 expertise areas samengesteld met experts, instructeurs en coaches.

De Standaard van de Marine uit 1946

CV FKP Luc Desanghere, directeur Navy Academy

Geboren in Brugge in 1969 en gaat na zijn studies aan het St.-Leocollege in 1987 bij de Belgische Marine.  In 1990 behaalt hij het diploma van ‘Aspirant Officier ter lange omvaart’ in de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen.  Bij de Marine scheept hij in op het zeilschip Zenobe Gramme en daarna op verschillende andere schepen en wordt uiteindelijk commandant op een mijnenveger.  Vervolgens krijgt hij verschillende verantwoordelijkheden en wordt uiteindelijk bij de Navy Academy hoofd van de Productie om de transitie van de verschillende scholen naar NAC voor te bereiden.

Tijdens een groots opgezette plechtigheid op en Wapenplein in Oostende heeft Admiraal Jan de Beurme de nieuwe Directeur van de Navy Academy aangesteld.

Fregatkapitein Luc Desanghere en Admiraal Jan De Beurme

Het geheel werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine in aanwezigheid van heel wat militaire en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders.  Ook de interesse van heel wat publiek rond het gebeuren kon best worden gesmaakt.

vlnr Admiraal Jan De Beurme, Gouverneur Carl Decaluwé, Directeur D-NAC Luc Desanghere, Burgemeester Bart Tommelein.

Foto’s © Georges Janssens


Noteer in uw agenda: