Elektrische veerboot en reddingsboot krijgen champagnedoop in Oostende

– 15 september 2022 – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – MDK
– foto’s © Georges Janssens –

RAVEEL ONTMOET ENSOR – elektische veerboot in Oostende

De zomer van 2021 bracht een primeur voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), want toen voer de eerste elektrische veerboot Raveel ontmoet Ensor voor het eerst uit.  De elektrische veerboot, die ondertussen een jaar in gebruik is, krijgt nu haar champagnedoop samen met de nieuwste reddingsboot van MDK.  Een plechtig moment en een maritieme traditie die Vloot, onderdeel van MDK, trots blijft verderzetten.

doopmoment van ‘Raveel ontmoet Ensor’ – meter Ruth Vandeboel (rechts)

“Beide boten hebben een enorm belangrijke functie voor de maatschappij,” merkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op.  “Transport via het water wint steeds meer aan belang.  Met Vlaanderen investeren we in duurzame oeververbindingen en dat met de meest nieuwe technologie.”  Ook interventies op zee zijn in het kader van Search And Rescue (SAR) een absolute noodzaak.  “Wij moeten vanuit onze maatschappelijke rol altijd paraat staan om uit te rukken voor reddings- en zoekopdrachten in nauwe samenwerking met heel wat andere hulpverleningsdiensten en dat doen we met geschikt materiaal.”

Bart Tommelein, een tevreden burgemeester van Stad Oostende: 
We zijn fier dat we deze twee vaartuigen op een verantwoorde en duurzame manier kunnen inzetten. Het reddingschip is zo ontworpen dat er minder brandstof verbruikt wordt en de restwarmte van de motoren wordt gebruikt om de bemanning te verwarmen. Het veer vaart volledig elektrisch, opladen gebeurt aan wal via een automatisch laadsysteem.  De zonnepanelen op het dak van de boot zorgen ook voor extra stroom. We zijn in Oostende graag pionier, de elektrische veerboot is een primeur in ons land.

RAVEEL ONTMOET ENSOR

Iconisch aan de kust, zowel in Nieuwpoort als in Oostende, vormen de “Raveelbootjes” al vele jaren een vertrouwd beeld. Met het nieuwste vaartuig krijgen ze er een grote zus bij met heel wat extra capaciteit. Niet vijftig maar honderd passagiers kunnen inschepen op dit duurzame elektrische vaartuig. Een bijkomend voordeel is dat het schip quasi onhoorbaar is, een extra troef voor de passage tussen de stadskern en Oosteroever.

bij de aanlegsteiger wordt elektriciteit geladen met een pantograaf

 “Met een investering van bijna € 2.979.000 voeg ik een uiterst duurzame veerboot toe aan onze Vlaamse vloot. Een belangrijke investering voor MDK, maar ook voor Oostende, want deze veerdienst is bijzonder belangrijk voor recreatieve verplaatsingen in de regio. Zowat 940.000 passagiers maakten gebruik van de veerdienst in 2019, een absoluut topjaar. In 2020 waren dat er een stuk minder, zowat 444.000 passagiers, te wijten aan de coronapandemie, maar ondertussen vinden opnieuw meer en meer mensen de weg naar het veer en konden we in 2021 net geen 741.000 passagiers verwelkomen aan boord,” vertelt minister Peeters.

Het schip is 23 meter lang en 6,5 meter breed. De Raveel ontmoet Ensor maakt gebruik van zeer vooruitstrevende technieken. Het vaart met een voortstuwingssysteem dat half zo groot is als een dieselelektrisch voortstuwingssysteem dankzij de kleinere, zeer efficiënte en lichte elektromotoren. Enkel in geval van nood, bijvoorbeeld bij lange uitval van de walvoeding, kan het voortstuwingssysteem aangedreven worden door een dieselgenerator.
 
Ruth Vandeboel, adjunct-kabinetschef bij het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters, is de doopmeter van het veer Raveel Ontmoet Ensor.

Ruth Vandeboel en Nathalie Balcaen
Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK, over de kunstwerken van Roger Raveel:
Roger Raveel zou in 2021 honderd geworden zijn en volgend jaar zal het al tien jaar geleden zijn dat we afscheid van hem namen.  Met dit elektrisch exemplaar wilden we absoluut een ode brengen aan de meester. Het schip steekt daarom in hetzelfde kleedje als de kleinere veerboten.   Ook op de spiegel van het vaartuig werd een extra werk aangebracht.  Een echte gebeurtenis uit het leven van Roger Raveel waarbij hij kort na de Tweede Wereldoorlog James Ensor ontmoette.  Dit werk schilderde Raveel op de eerste verdieping in het gebouw aan de Sir Winston Churchillkaai waar Vloot, onderdeel van MDK, gehuisvest is. Het werk illustreert de naam van het vaartuig en toont ook de link van beide grootmeesters met de stad Oostende.

———————————

Reddingsboot R7 – ORINOCO

Met een typische rompvorm en een opvallend felle kleur, zo “presenteert” de R7-Orinoco zich als nieuwste reddingsboot van Vloot. Een SAR-vaartuig dat speciaal ontworpen is om reddings-, zoek- en transportoperaties uit te voeren op de Noordzee. Een krachtig werkpaard dat tot twintig drenkelingen aan boord kan nemen en vijf brancards. Het schip is voorzien om reeds aan boord de eerste medische assistentie te kunnen bieden.

Een opdracht die Vloot niet alleen kan. Reddingen op zee kunnen enkel vlot verlopen door de zeer nauwe samenwerking met het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende die reddingsacties van A tot Z coördineert. De redders zijn de ogen van het MRCC. Goede onderlinge communicatie is essentieel om acties met succes af te ronden.,” vertelt Nathalie Balcaen.

Waarom SAR zo belangrijk is op de Noordzee? Dit geografisch relatief klein gebied, behoort tot de drukst bevaren regio ter wereld. Alle schepen die de grootste Europese havens aanlopen, passeren er. Het agentschap MDK staat in voor de realisatie van een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de Noordzee. Eén van de maatregelen is het voorzien van reddingsvaartuigen en middelen op het water om onmiddellijk na een noodoproep in te zetten. Een dienstverlening op de Noordzee die trouwens al sinds 1838 ingericht wordt.

een fiere Marieke Blomme als meter van de Orinoco

De investering van € 2.469.000 in de R7-Orinoco draagt dan ook onmiddellijk bij aan de algemene veiligheid op het water.  De R7-Orinoco is een modern en onderhoudsvriendelijk schip met heel wat groene maatregelen. De geoptimaliseerde rompvorm draagt onder andere bij aan een lager brandstofverbruik,” voegt minister Peeters toe.
 
Marieke Blomme, de vrouw die als eerste de gehele lengte van de Belgische kustlijn heeft afgezwommen, is de doopmeter van het reddingsvaartuig R7-Orinoco.

Marieke Blomme doopt de R7-Orinoco
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen, het garanderen van de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten
het bijdragen tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen
het organiseren van de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Vloot is gespecialiseerd in het management van vaartuigen (technisch, operationeel, scheepsbouw) binnen de overheidsniche. Vloot beheert een 45-tal vaartuigen en stelt meer dan 500 personeelsleden te werk. Vloot maakt via het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid. De directie is gevestigd in Oostende maar Vloot is met haar vaartuigen ook aanwezig in Nieuwpoort, Gent, Antwerpen en Vlissingen (NL).
Spuiten en toeteren als eerbetoon bij de dopen

De speeches voorafgaand aan de doop werden gehouden in De Cierk op de oosteroever van Oostende.