Westerschelde – Dwarsstroomprognoses

– 28 nov 2022 – BASS 175/2022 –

Voor de vaarweg Zuidergat op de Westerschelde worden jaarlijks dwarsstroomprognoses gepubliceerd door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit die de Westerschelde beheert.
Het gaat hier over dwarsstromen die zich voordoen ter hoogte van de boeien 51 tot 55.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in tabel “Dwarsstroomprognoses 2023”.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar.

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een harde wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd. Hierdoor kan het voorkomen dat de criteria overschreden worden. Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat de criteria niet gehaald worden. Een gepubliceerde waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.