Jaaroverzicht 2020 HanseYachts AG: na tegenwind orders op recordniveau

Met zijn merken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Sealine en FJORD kon HanseYachts AG tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 in al zijn fabrieken blijven produceren en zelfs nieuwe modellen ontwikkelen. Minder bestellingen als gevolg van de internationale lockdown leidden echter tot twee maanden parttime werk in het najaar van 2020.
Maar opmerkelijk, in de eerste helft van het huidige boekjaar 2020/21 noteerde Hanse Yachts elke maand meer nieuwe bestellingen dan het voorgaande jaar.

De tragere toelevering van materialen en onderdelen en een daling  van het personeelsbestand, noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vereiste beschermingsmaatregelen leidden ook tot hogere productiekosten.

De marges van de voortgezette productie waren echter voldoende om rustig te onderhandelen over nieuwe Corona-reddingsleningen met staatsgaranties. Een succesvolle kapitaalverhoging heeft gezorgd voor extra liquiditeit.

Bootbezit opnieuw in trek

Sinds de versoepeling  na de eerste lockdown, is er een nieuw fenomeen opgedoken:  cruises, verre reizen en grote hotels hebben duidelijk hun aantrekkingskracht als traditionele alternatieven voor booteigendom verloren. De boot wordt nu in alle regio’s erkend als een veilige haven voor het hele gezin en een goede manier om lokale vakanties door te brengen.

In november ervoer HanseYachts AG zijn eerste Corona-uitbraak op de hoofdlocatie in Greifswald, die eind november werd beperkt door uitgebreide quarantainemaatregelen waarbij hele afdelingen betrokken waren.

Verschillende werknemers ontwikkelden ernstige symptomen, waarvan sommige ziekenhuiszorg nodig hadden. Maar tot ieders grote opluchting zijn alle getroffen werknemers nu herstellende.

HanseYachts AG begon het kalenderjaar 2021 met een positieve noot: alle oude aandeelhoudersleningen werden terugbetaald door de uitgifte van nieuwe aandelen. De nieuwe schuldstructuur heeft een aanzienlijk beter algemeen rentetarief, wat de financiële lasten zal verminderen. Bovendien heeft HanseYachts AG een solide liquiditeitspositie. Hoewel de materiaalstromen nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis, zijn ze beduidend beter dan tijdens de eerste lockdown. En dankzij verregaande beschermingsmaatregelen en sterk toegenomen voorraden kan de productie nu volledig worden hervat.

Orderboek op recordniveau

Het boekjaar 2020/21 zal negatief worden beïnvloed door het parttime werk in augustus en september 2020 en de uitbraak van Corona in november 2020, maar de vraag naar producten van HanseYachts AG is op recordniveau. Het orderboek per 31 december 2020 bedroeg 151,9 miljoen EUR, 62,5% meer dan het goede cijfer van 93,5 miljoen EUR van vorig jaar.

Van dit bedrag is 38,1 miljoen EUR toe te schrijven aan het merk Privilège, wat een stijging betekent van 37% in vergelijking met vorig jaar (27,7 miljoen EUR).

In de eerste helft van het huidige boekjaar 2020/21 zijn de nieuwe bestellingen tot nu toe elke maand hoger dan die van het voorgaande jaar. Werven voor sommige boten zijn voor een heel jaar van tevoren volgeboekt en voor geen van de merken is er tot het einde van het boekjaar op 30 juni 2021 capaciteit beschikbaar. HanseYachts AG is dan ook optimistisch over de komende maanden.

Foto: De FJORD 41 XL van Hanse Yachts won de European Powerboat of the Year 2021 Award