Prinses Elisabeth Eiland

  • Elia bouwt een energie-eiland in het Belgisch deel van de Noordzee

Hoogspanningsnetbeheerder Elia start in april 2024 met de bouw van het Prinses Elisabeth Eiland. Dit kunstmatig energie-eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de toekomstige windmolenparken van de Prinses Elisabeth Zone met het vasteland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland.

Het energie-eiland wordt centraal in de Prinses Elisabeth windzone gebouwd, op ongeveer 45 km van de Belgische kust. De bouw van het eiland zal meerdere jaren duren. De werkzone rond het eiland is afgebakend door 4 kardinaal boeien (ELI-N, ELI-E, ELI-S en ELI-W).

De coördinaten van de boeien: .

NameLatitudeLongitude
Cardinal Buoy-ELI-N51° 32,534′ N02° 29,693′ E
Cardinal Buoy-ELI-E51° 31,818′ N02° 31,210′ E
Cardinal Buoy-ELI-W51° 31,588′ N02° 28,546′ E
Cardinal Buoy-ELI-S51° 30,871′ N02° 30,063′ E

In de Berichten aan Zeevarenden zal de exacte locatie en verlichting eerstdaags worden meegedeeld.

De werkzone moet worden vermeden en de instructies van het MRCC opgevolgd, zodat de werkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden.

Varen tussen werkzaamheden en tussen de windmolenparken kunnen hoge boetes (vanaf 160 EUR) opleveren.

Wordt opgevolgd.

Kaart niet gebruiken voor navigatie (dd 2022 © Georges Janssens)