Genieten’ van Hollands water

Het kijk- en leesboek ‘Hollands water’ heeft het natuurlijk over vaargebieden in Nederland. Voor veel landgenoten een ‘dicht bij huis’ regio om met de boot te verkennen en daar is het boek precies voor bedoeld. Het laat je zien hoe aantrekkelijk het is om met de boot doorheen Nederland te trekken. De subtitel: ‘Varend genieten van Holland’ laat er geen twijfel over bestaan.

Maar vergis je niet, met Holland  worden de twee provincies Noord- en Zuid-Holland bedoeld. Wanneer er  eventjes geproefd wordt van  het water daaromheen, dan gaat het om Utrechts, Brabants en Zeeuws water. Alles samen bijna 300 pagina’s met verhalen over 30 vaargebieden, 12 steden en 3 publieksevenementen.

In elk van de 45 hoofdstukken is een illustratief kaartje opgenomen met de route en de specifieke punten van het gebied of de stad. Dat helpt bij de oriëntatie en natuurlijk helemaal als je het traject  na zou willen varen.

D e verhalen zijn losjes doorspekt met historische achtergronden en boeiende side-steps. Op veel plaatsen in de tekst tref je kadertjes aan. Die gaan over de beperkingen van het gebied of  over interessante feiten, gebeurtenissen en bijzonderheden die raken aan het onderwerp van het hoofdstuk. Elk hoofdstuk begint met een spread over twee pagina’s. Vervolgens is ook de tekst daarna royaal voorzien van interessante foto’s. Het geheel biedt soepel leesbare verhalen met een aangename diepgang.

tekst en beeld:                Pim van der Marel                     

isbn:                                     978-90-829483-5-6

uitgever:                             Kyosei, Rotterdam

uitvoering:                         gebonden, 288 pagina’s

inkijkexemplaar:             https://vdmarel.com/#publicaties