Watersportpers in mineur

Het oudste watersporttijdschrift van Nederland de ‘Waterkampioen’ verdwijnt, opvolger ‘Deinig Magazine’ haalt de startdrempel niet. ‘Zilt’, het online magazine stopt.

Blijven de bootliefhebbers op hun informatie honger? Zeker niet, maar de informatiebronnen waar de geïnteresseerden zich aan laven zijn grondig gewijzigd.

‘Zilt’ is ontstaan na de overname in 2006 van het tijdschrift ‘ Zeilen’ door Sanoma Men’s Magazines. Uit onvrede met het daar gevoerde beleid nam de kernredactie ontslag en werd het online magazine ‘Zilt’ opgestart. (Terzijde, dat geldt ten dele ook voor ons eigen Belgische Bootmagazine).

‘Zilt’  is steeds het troetelkindje gebleven van een paar die-hards van de oude Zeilen redactie. Met merkwaardig professionalisme hebben zij 12 jaar lang een uniek online magazine in mekaar gebokst, maar het niveau van autonome levensvatbaarheid hebben ze blijkbaar niet  weten te bereiken. Dat heeft niets te maken met hun aanpak, maar is inherent aan de inkomstenkanalen van online publicaties. De advertentieomzet die een online medium genereert laat dit voorlopig niet toe. Het is niet voor niets dat alle grote mediaspelers betaalmuren oprichten en een vernieuwd abonnementenoffensief opzetten.

Omzwervingen

Terwijl ‘Zeilen’ na wat omzwervingen langs diverse uitgevers onderdak gevonden heeft bij Hollandia, onderdeel van de Gottmer Uitgevers Groep, is  het blad ‘Waterkampioen’ het slachtoffer van een organisatie waar het uitgeven van tijdschriften duidelijk niet tot de kernactiviteit behoort. Wanneer bij het pechverhelpingsbedrijf ANWB  (de uitgever van ‘Waterkampioen’) de kerntaken opnieuw gedefinieerd worden, zie je dat de publicaties de eerste slachtoffers zijn. ‘Op Pad’, het wandelmagazine van deze organisatie verdween eveneens als printpublicatie en maakte een doorstart als online magazine en nieuwsbrief. De uitgave van kaarten en cursussen heeft de ANWB eveneens overgedragen, aan uitgeverij Hollandia. ,,Beide uitgeverijen hebben tevens de intentie uitgesproken in de toekomst ook nieuwe watersport-gerelateerde titels gezamenlijk uit te geven”, zo melden zij in een persmededeling. Raar vooreerst dat ANWB zich toch nog als uitgeversbedrijf profileert, maar zouden de nieuwe initiatieven de feitelijk opslorping van de Waterkampioen door Zeilen betekenen?  Of misschien wordt een nieuwe aanval op ‘Motorboot’ overwogen, een aanval waar ‘Zeilen’ ten tijde van Sanoma reeds de tanden op stuk beet.

Met Deining Magazine hadden een paar redacteuren de bedoeling een volwaardige opvolger van de Waterkampioen op de markt te brengen.  Voor die kwaliteit zijn voldoende betalende abonnees nodig, aldus de initiatiefnemers. Zij stelden een abonneebestand van 7.000 lezers voorop. Dat is niet alleen onrealistisch maar meteen ook hoogmoedig. Deinig haalde uiteindelijk 811 volgers op Facebook, als we op het juist moment gekeken hebben. Volgers zijn lang nog geen betalende abonnees. De wervingsinspanningen die een dergelijk betalend bereik moeten opleveren, vragen een injectie die de draagkracht van het segment ver te boven gaat. Alleen grote publieksbladen en dagbladen kunnen dit aan en dan nog. Dat bevestigen de initiatiefnemers van Deining achteraf.  ,,Enkele duizenden watersporters schreven zich  in, (een paar honderden lijkt ons realistischer – nvdr.) maar de call to action trok binnen de wervingsperiode van drie maanden onvoldoende mensen over de streep, onvoldoende om een kwalitatieve uitgave mogelijk te maken.” Het grote potentieel van oud-Waterkampioenlezers bracht niet de basis die zij hadden verwacht.

Het is een magere troost misschien, maar de malaise in de watersportpers treft de volledige sector van ‘Special Interest’ consumentenbladen. (lvd)