Rudy Van der Ween, nieuwe president van Inland Waterways International

Rudy Van der Ween, verantwoordelijke voor watertoerisme in de stad Gent en secretaris van Nautiv, beroepsvereniging van de Vlaamse nautische industrie, werd op 9 oktober 2020 tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders verkozen tot president van Inland Waterways International (IWI).

IWI brengt mensen en organisaties samen die het behoud, het gebruik, de ontwikkeling en het goede beheer van binnenwateren wereldwijd ondersteunen. Het is bedoeld om het publiek bewust te maken van de voordelen van het gebruik van waterwegen voor een breed scala aan activiteiten. Dat gaat van vervoer over de binnenwateren over cruisen tot jaagpaden en ander recreatief gebruik. Tevens ligt de nadruk op de architectonische en landschappelijke waarden van de waterwegen en hun waardering als erfgoed. IWI is ook begaan met het herstel, waar nodig, van waterwegen die in verval zijn geraakt.

Allen leden hebben een grote interesse in zowel de geschiedenis als de moderne betekenis van binnenwateren voor commercieel vervoer en recreatief gebruik. Tegenwoordig omvat het lidmaatschap 22 landen van over de hele wereld.

Rudy was medeorganisator van de  World Canals Conference in Gent in 2015 en zijn inzet en professionalisme overtuigde de leden om hem nu het voorzitterschap in handen te geven. Het mandaat loopt over drie jaar.