Watersport, zeilen en bootonderhoud mag… onder voorwaarden!

We ontvingen zopas een bericht van de Vlaamse Waterweg dat verduidelijking brengt in verband met de maatregelen voor de pleziervaart en de watersport naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Pleziervaart is toegestaan, individueel of met mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of in gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde personen. De ‘social distance’ van 1,5 meter moet in alle gevallen gerespecteerd worden.
Maar je kan alleen varen in een beperkt gebied rond je thuishaven want de pleziervaart wordt niet geschut.

Ook motor- en sportboten mogen varen, ook voor het beoefenen van watersport, maar ook hier geldt de regel van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Hieronder het integrale bericht van de Vlaamse Waterweg

Naar aanleiding van het besluit van 24 april 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020 voor watersport en pleziervaart de volgende maatregelen van toepassing.

1.        Pleziervaart

Pleziervaart is toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dat pleziervaartuigen niet geschut worden.

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan pleziervaartuigen en het vaarklaar maken van pleziervaartuigen is toegestaan.

Het verhuren van kajaks, waterfietsen, pleziervaartuigen (al dan niet elektrisch) en andere vormen van recreatie is niet toegestaan.

 

2.       Watersport

Watersport is toegelaten, inclusief het gebruik van motorboten die noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de watersport.

Bovenstaande regelingen zijn van toepassing voor zoverre deze activiteiten geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Deze maatregelen worden ook gepubliceerd op https://www.visuris.be/maatregelen