Waterwegenvignet nu ook online te bestellen

In de webwinkel van de Vlaamse Waterweg is het waterwegenvignet vanaf nu ook online te bestellen. Vroeger konden buitenlandse pleziervaartuigen het vignet kopen bij het eerste kunstwerk zoals een sluis, waar ze een stop moesten maken. Belgische pleziervaarders konden het kopen tijdens de Gentse bootshow, wanneer ze het geluk hadden dat de ambtenaren geen koffiepauze hielden.  Anders konden ze op diverse verkooppunten terecht. Deze verdeelpunten werden vorig jaar drastisch beperkt, maar de webshop biedt nu een handige oplossing. Ook wie niet vaart, maar aangemeerd ligt op een watervlak dat onder het beheer van de Vlaamse Waterweg valt, is vignet-plichtig. Een  jaarvignet kost afhankelijk van de lengte en snelheid van de boot 80 of 135 euro.

Meer informatie.