Herziening van de pleziervaartwetgeving: doe uw zegje!

De staatssecretaris voor Noordzee, Philippe De Backer organiseert in samenwerking met Minister Bellot (Mobiliteit) een publieksconsultatie in verband met de herziening van de pleziervaartwetgeving. Vanaf 15 februari 2017 tot 31 maart 2017 zijn op de site van de FOD Mobiliteit, onderdeel Pleziervaart, de  resultaten van de werkzaamheden van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart te raadplegen. Daarnaast is een vragenlijst terug te vinden met 13  knelpunten uit de huidige wetgeving. Elk knelpunt omvat een verbetervoorstel waarvan de deelnemers kunnen zeggen of ze dat al of niet een goed idee vinden. Tevens kunnen zij eventuele verbeteringen of aanpassingen voorstellen.

Deze bevraging moet leiden tot een nieuwe wetgeving voor de pleziervaarders.

Herziening wetgeving pleziervaart